TAGS: โรคกรดไหลย้อน

แสบร้อนกลางอก อย่านิ่งนอนใจ

สุขภาพ

แสบร้อนกลางอก อย่านิ่งนอนใจ

อันตรายจากอาการแสบร้อนกลางอก หลังอาหารมื้อหนัก คือ สัญญาณอันตรายของโรคกรดไหลย้อน

499 |

อย่ามองข้าม ‘โรคกรดไหลย้อน’

สุขภาพ

อย่ามองข้าม ‘โรคกรดไหลย้อน’

หากคุณเคยมีอาการแสบร้อนกลางอก อย่านิ่งนอนใจ เพราะนั่นคือสัญญาณของ “โรคกรดไหลย้อน”

5,000 |