TAGS: โค้ชเกล

เทคนิคการเลือกสีให้เหมาะกับตัวเรา

ไลฟ์สไตล์

เทคนิคการเลือกสีให้เหมาะกับตัวเรา

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาภาพลักษณ์และบุคลิกภาพแนะการแต่งตัวให้ดูดี โดดเด่นและมั่นใจด้วยการเลือกสีให้เหมาะกับตัวเอง

777 |

สีเปลี่ยนชีวิตคุณได้ใน 8 วิ

ไลฟ์สไตล์

สีเปลี่ยนชีวิตคุณได้ใน 8 วิ

โค้ชเกล ผู้เขียนหนังสือ Biz Branding แนะการสร้างความประทับใจใน 8 วินาทีด้วยการเลือกสีให้เหมาะกับบุคลิกภาพ

974 |