TAGS: โกหก

ถ้าลวงโลก โลกจะตราหน้าเป็นจอมลวงโลก

ไลฟ์สไตล์

ถ้าลวงโลก โลกจะตราหน้าเป็นจอมลวงโลก

ศีล 5 ข้อที่ 4 ว่าด้วยการเว้นจากการโกหกหลอกลวง แต่ถ้าใครละเมิดศีลข้อนี้หมดความน่าเชื่อถือทันที

662 |

นัท มีเรีย ให้โอกาสโกหกแค่ 3 ครั้ง

ไลฟ์สไตล์

นัท มีเรีย ให้โอกาสโกหกแค่ 3 ครั้ง

เจอคนคนเจ้าชู้ คนโกหก นัท มีเรีย มีวิธีรับมือง่ายๆ ไม่โต้ตอบรุนแรง แต่จบ

9,179 |

โกหกเพราะจำเป็น บาปไหม?

ธรรมะ-จิตใจ

โกหกเพราะจำเป็น บาปไหม?

หลายคนอาจคิดว่าการโกหกคนอื่นเพราะความจำเป็นไม่บาป ลองอ่านดูก่อนแล้วคุณจะเข้าใจถูกต้อง

1,442 |