TAGS: เบื่อ

เลิกเล่นบทเหยื่อ

ไลฟ์สไตล์

เลิกเล่นบทเหยื่อ

นิยามตัวเองใหม่ เลิกสงสาร เลิกคร่ำครวญ(ได้แล้ว)

1,484 |

คนเบื่อคนบ่น!

ไลฟ์สไตล์

คนเบื่อคนบ่น!

สูงวัยใช่เลย อย่าบ่นก็แล้วกัน สื่อความคิดให้สร้างสรรค์ดีกว่า

893 |