TAGS: อาจารย์โรส

ดวงรายสัปดาห์ วันที่ 18-24 มี.ค. 2562

ไลฟ์สไตล์

ดวงรายสัปดาห์ วันที่ 18-24 มี.ค. 2562

ทำนายโดยอาจารย์โรส โหราตาทิพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์วิทยา

267,370 |

ดวงรายสัปดาห์วันที่ 29 ม.ค.-4 ก.พ. 2561

ไลฟ์สไตล์

ดวงรายสัปดาห์วันที่ 29 ม.ค.-4 ก.พ. 2561

ทำนายโดย อาจารย์โรส โหราตาทิพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์วิทยา

17,844 |

ดวงรายสัปดาห์ วันที่ 22-28 ม.ค. 2561

ไลฟ์สไตล์

ดวงรายสัปดาห์ วันที่ 22-28 ม.ค. 2561

ทำนายโดย อาจารย์โรส โหราตาทิพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์วิทยา

20,341 |

ดวงรายสัปดาห์วันที่ 15-21 ม.ค.2561

ไลฟ์สไตล์

ดวงรายสัปดาห์วันที่ 15-21 ม.ค.2561

ทำนายโดย อาจารย์โรส โหราตาทิพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์วิทยา

24,114 |

ดวงรายสัปดาห์วันที่ 8-14 ม.ค. 2561

ไลฟ์สไตล์

ดวงรายสัปดาห์วันที่ 8-14 ม.ค. 2561

ทำนายโดย อาจารย์โรส โหราตาทิพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์วิทยา

21,383 |

ดวงรายสัปดาห์ วันที่ 20-26 พ.ย. 2560

ไลฟ์สไตล์

ดวงรายสัปดาห์ วันที่ 20-26 พ.ย. 2560

ทำนายโดย อาจารย์โรส โหราตาทิพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์วิทยา

28,523 |

ดวงรายสัปดาห์วันที่ 13-19 พ.ย. 2560

ไลฟ์สไตล์

ดวงรายสัปดาห์วันที่ 13-19 พ.ย. 2560

ทำนายโดยอาจารย์โรส โหราตาทิพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์วิทยา

27,095 |

ดวงรายสัปดาห์ 6-12 พ.ย. 2560

ไลฟ์สไตล์

ดวงรายสัปดาห์ 6-12 พ.ย. 2560

ทำนายโดย อาจารย์โรส โหราตาทิพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์วิทยา

31,216 |

ดวงรายสัปดาห์ 30 ต.ค.-5 พ.ย. 2560

ไลฟ์สไตล์

ดวงรายสัปดาห์ 30 ต.ค.-5 พ.ย. 2560

ทำนายโดย อาจารย์โรส โหราตาทิพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์วิทยา

34,383 |