TAGS: สุดา ประกฤติพงศ์

สีเปลี่ยนชีวิตคุณได้ใน 8 วิ

ไลฟ์สไตล์

สีเปลี่ยนชีวิตคุณได้ใน 8 วิ

โค้ชเกล ผู้เขียนหนังสือ Biz Branding แนะการสร้างความประทับใจใน 8 วินาทีด้วยการเลือกสีให้เหมาะกับบุคลิกภาพ

944 |