TAGS: สวนพันพรรณ

โจน จันได วิชาแห่งการอยู่ร่วม

ธรรมะ-จิตใจ

โจน จันได วิชาแห่งการอยู่ร่วม

ถ้ายุ่งยากเกินไปก็ทำให้ง่ายขึ้น ชีวิตไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อน เราต่างหากที่ทำให้ยุ่งยากกันไปเอง

641 |