TAGS: นพ.สุขประเสริฐ จุฑากอเกียรติ

แสบร้อนกลางอก อย่านิ่งนอนใจ

สุขภาพ

แสบร้อนกลางอก อย่านิ่งนอนใจ

อันตรายจากอาการแสบร้อนกลางอก หลังอาหารมื้อหนัก คือ สัญญาณอันตรายของโรคกรดไหลย้อน

499 |