TAGS: ทุกข์

โน้มปัญญามองหาความจริง

ธรรมะ-จิตใจ

โน้มปัญญามองหาความจริง

ใช้ชีวิต ให้มีความสุข ตามหลักพุทธธรรม

687 |

เพื่อนที่ทรงคุณค่า

ธรรมะ-จิตใจ

เพื่อนที่ทรงคุณค่า

ถ้าจะพูดว่า อันตรายของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ นั้น มิได้อยู่ที่ตัวเชื้อโรคเสมอไป คุณจะเชื่อมั้ย

569 |

ซากเก่าเหง้าความรัก

ไลฟ์สไตล์

ซากเก่าเหง้าความรัก

อย่าหลง ติเตียน ในเหง้ากอ

226 |

เปิดใจรับความสุข

ธรรมะ-จิตใจ

เปิดใจรับความสุข

ชีวิตมิใช่มีแต่เรื่องทุกข์รุมเร้าใจ แม้ในยามสิ้นหวัง ก็ยังมีประกายแห่งความสุขให้เราชื่นชมได้ทุกเวลา เพียงแต่ว่าเราจะเปิดใจรับความสุขเหล...

656 |

ทุกข์แค่ไหนใจก็ไม่สะเทือน

ธรรมะ-จิตใจ

ทุกข์แค่ไหนใจก็ไม่สะเทือน

การรับมือกับความทุกข์ที่ดีที่สุดและถูกต้องที่สุดก็คือ ใช้สติพิจารณาเหตุแห่งทุกข์แล้วค่อยหาทางแก้

672 |

กฏแห่งความดึงดูด

ธรรมะ-จิตใจ

กฏแห่งความดึงดูด

มาสร้างพลังบวกไว้รับมือกับวันร้ายๆ กันเถอะ

551 |

มีความทุกข์เมื่อไรให้มองเดือน

ธรรมะ-จิตใจ

มีความทุกข์เมื่อไรให้มองเดือน

ชีวิตคนเรามีสองด้านเสมอ มีวันร้ายย่อมมีวันดี อย่าจมอยู่กับด้านเดียว

680 |

การศึกษากับการหยุดฟังเสียงนกร้อง

ธรรมะ-จิตใจ

การศึกษากับการหยุดฟังเสียงนกร้อง

เรียนรู้ ดูความงาม ของธรรมชาติ

390 |

เราจะข้ามไปด้วยกัน

ธรรมะ-จิตใจ

เราจะข้ามไปด้วยกัน

เวลาที่ความทุกข์ทับถมจิตใจ ขอเพียงบางมือที่จะไม่ปล่อยจากกัน

602 |