TAGS: ถวาายเทียนพรรษา

ทำบุญถวายเทียนพรรษา

ไลฟ์สไตล์

ทำบุญถวายเทียนพรรษา

การถวายพรรษาเทียนเแก่วัดถือว่าได้ทำบุญด้วยการให้แสงสว่างอานิสงส์มากมาย

926 |