TAGS: ตกงาน

ตกงาน ขาดเงิน... ใครก็กลัว

บริหารการเงิน

ตกงาน ขาดเงิน... ใครก็กลัว

เตรียมตัวให้พร้อมพัฒนาตัวเองตลอดเวลา

491 |

ตกงานตอนแก่ ก็ได้เหรอ

บริหารการเงิน

ตกงานตอนแก่ ก็ได้เหรอ

พอทำงานถึงช่วงอายุหนึ่ง หลายคนอยากผันตัวเองจาก ลูกจ้าง เป็น นายจ้าง แต่ถ้าเอาตัวไม่รอด ก็เสี่ยงตกงานตอนแก่ได้

2,187 |