TAGS: ก้าวให้ข้ามความผิดหวัง

ก้าวให้ข้ามความผิดหวัง

ธรรมะ-จิตใจ

ก้าวให้ข้ามความผิดหวัง

เดินหน้าต่ออย่าให้ความผิดหวังผิดพลาดผูกหัวใจเราไว้ จนไปต่อไม่ได้

530 |