TAGS: การดำเนินชีวิต

โน้มปัญญามองหาความจริง

ธรรมะ-จิตใจ

โน้มปัญญามองหาความจริง

ใช้ชีวิต ให้มีความสุข ตามหลักพุทธธรรม

687 |

ทำใจให้สิ้นลิ้นคนนินทา

ธรรมะ-จิตใจ

ทำใจให้สิ้นลิ้นคนนินทา

แม้ดวงตะวันที่ให้คุณต่อโลกยังถูกด่าทอ นับประสาอะไรกับชีวิตเล็กๆในจักรวาลอย่างเรา

2,196 |