บริหารการเงิน

(ปรับ)แผนการเงินสำคัญนะ

  • 20 กุมภาพันธ์ 2562, 09:00 น. |
  • เปิดอ่าน 2,402
Share on Google+
LINE it!
- +

แผนการลงทุน มีไว้ให้ปรับ คุณปรับหรือยัง?

เรื่อง : บีเซลบับ ภาพ : wealth/ NYT

ความรู้เรื่องการเงินเป็นสิ่งจำเป็นที่ช่วยให้เราสามารถจัดการเงิน ไม่ตกอยู่ในวังวนของหนี้ มีการเตรียมการเพื่อการเกษียณที่เหมาะสม มีกระแสเงินสดที่เพียงพอกับการใช้ชีวิตหรือการลงทุนปัจจุบัน ความสำคัญของแผนนั้นสำคัญ แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือการปรับแผนเป็นระยะ ๆ ตลอดอายุการเดินทางสู่เป้าหมาย

ในการวางแผนการลงทุนนั้น ข้อมูลสำคัญที่สุด ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินทั้งหมด หนี้สินคงค้าง รายรับทุกประเภท ทั้งที่เป็นรายรับประจำและรายรับอื่น เช่น ดอกเบี้ย เงินปันผล ค่าเช่า เงินสวัสดิการฯลฯ รายจ่ายและค่าใช้จ่าย รวมทั้งการออมและการจ่ายเงินตามข้อผูกพันทั้งหมด เช่น เงินออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเบี้ยประกันชีวิต

เริ่มด้วยการกำหนดเป้าหมาย ซึ่งอาจมีทั้งเป้าหมายระยะสั้น เป้าหมายระยะกลาง และเป้าหมายระยะยาว จากนั้นจึงกำหนดกลยุทธ เพื่อไปสู่เป้าหมาย ขั้นตอนนี้คือการวางแผนการลงทุน รวมทั้งการทบทวนแผนการลงทุนเป็นระยะ ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งจะทำอย่างนี้ได้ก็ต้องศึกษาและใส่ใจติดตามข้อมูลทางเศรษฐกิจและการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ

 

เรียนรู้ว่าในสถานการณ์ใด ควรลงทุนอย่างใด ส่วนใหญ่ก็จะหมุนเวียนอยู่ใน 4 กลุ่มหลัก คือ พันธบัตร หุ้นทุน เงินสด และกลุ่มทรัพยากรธรรมชาติ เช่น เหมืองแร่ น้ำมัน เป็นต้น ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะเศรษฐกิจกับการลงทุนอาจแยกให้เห็นภาพได้ง่าย ๆ ดังนี้

1.ถ้าเศรษฐกิจชะลอตัว เข้าลงทุนในพันธบัตร

2.ถ้าเงินเฟ้อลดลง เข้าลงทุนในกลุ่มหุ้นทุน

3.ถ้าเศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้น ลงทุนในกลุ่มโภคภัณฑ์ เช่น เหมืองแร่ น้ำมัน อสังหาริมทรัพย์ สินค้าโภคภัณฑ์ ฯลฯ

4.ถ้าเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น ขายสินทรัพย์และถือครองเงินสด

ถ้าเข้าใจคีย์เวิร์ดได้ คาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเป็น ก็จะจัดการลงทุนหรือวางแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้ การประสบความสำเร็จในการลงทุนก็เป็นเรื่องไม่ยาก ในทางตรงกันข้ามถ้าไม่ศึกษาหรือไม่ใส่ใจปรับแผนอย่างสม่ำเสมอ อาจพลาดหรือสุ่มเสี่ยงเกินไป

คำเตือนก็คือ ภาวะการลงทุนย่อมเปลี่ยนไปตามสถานการณ์หรือภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจ ขึ้นลงในแต่ละช่วงเวลา แถมแต่ละช่วงก็ยังกินเวลาไม่เท่ากัน นั่นหมายถึงการลงทุนที่ต้องอาศัยความใส่ใจสูงสุด ผู้ลงทุนต้องปรับตัว ปรับใจและปรับพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

อย่าลืมอัพเดทแผนของคุณอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง ไม่ควรทุ่มเทการลงทุนไว้ในตะกร้าเดียว ทุกคนควรมีการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ถ้าสมรสแล้วต้องคุยกับคู่สมรส วางแผนร่วมกันและตกลงเป้าหมายร่วมกัน หลายคนใช้บริการจากคลีนิกวางแผนการเงินของสถาบันการเงินต่าง ๆ ให้นักวางแผนทางการเงินช่วยตรวจเช็คแผนอีกชั้นหนึ่ง