บริหารการเงิน

เริ่มวางแผนการเงินดี วัยเกษียณเป็นสุข

  • 14 กุมภาพันธ์ 2562, 09:00 น. |
  • เปิดอ่าน 914
Share on Google+
LINE it!
- +

ผลการศึกษาของธนาคารแห่งประเทศไทย ระบุว่า รายได้ตลอดชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่แทบไม่เคยพอค่าใช้จ่าย และไม่มีรายได้เพื่อบริโภคตลอดอายุขัย เรามาหาวิธีรับมือกันไหม

เรื่อง​ : มีนา​ ภาพ​ : รอยเตอร์ส 

จากการสำรวจพบว่า แม้วัยเกษียณยังมีหนี้ท่วมหัว​ และเฉลี่ยคนวัยเกษียณ​มีเงินใช้ได้ไม่เกิน 15 ปีเท่านั้น​ แสดงว่าเมื่อเกษียณในวัย​ 55​ หรือ ​60 ​ปี​จะมีเงินใช้ถึง ​75 ปีเท่านั้น​ ซึ่งปัจจุบันวิทยาการแพทย์ดีขึ้น​ คนหันมาใส่ใจสุขภาพและการกินออร์แกนิคมากขึ้น​ ยิางทพให้อายุยืนขึ้นไปอีก​ ที่ปรึกษาด้านการเงิน K-Expert โดย ธนาคารกสิกรไทย ได้สรุปพฤติกรรมด้านการเงินส่วนบุคคลของคนไทย ที่ส่งผลต่อความเสี่ยงในการดำรงชีวิต ได้แก่

1. พึ่งพาการฝากเงินออมทรัพย์เป็นหลัก ปัจจุบันสัดส่วนตัวเลขบัญชีเงินฝากในประเทศไทย มีจำนวน 87 ล้านบัญชี แต่มีจำนวนบัญชีกองทุนรวมแค่ 4.4 ล้านบัญชี คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 5% แสดงให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่สะสมสินทรัพย์ที่ไม่ได้สร้างประโยชน์หรือการให้เงินทำงาน แต่กลับจะด้อยค่าลงเรื่อยๆ เพราะเมื่อเวลาผ่านไปจะนำเงินออกมาซื้อของได้จำนวนที่น้อยลง

2. ไม่มีการวางแผนป้องกันความเสี่ยง สถิติของสมาคมประกันชีวิตไทยระบุว่ามีคนไทยเพียงร้อยละ 30 เท่านั้นที่มีกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง โดยหลายคนยังติดกับความคิดที่ว่า ไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้น เช่น ประสบอุบัติเหตุจนพิการ เสียชีวิต หรือเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรง

3. ความสนใจต่อการวางแผนเกษียณยังต่ำมาก จากผลการสำรวจของธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่า ครัวเรือนที่สามารถออมเงินเพื่อใช้ในยามเกษียณ มีเพียง 25% ของกลุ่มตัวอย่าง ขณะที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 40% ไม่มีการวางแผนและออมเพื่อเกษียณ ในเวลาเดียวกันประเทศไทยกำลังเผชิญกับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว ซึ่งประชากรสูงวัยกำลังเพิ่มจานวนมากขึ้น ในขณะที่อัตราภาวะเจริญพันธุ์ของประชากรในภาพรวมน้อยลง แม้ว่าคนไทยส่วนใหญ่จะเก็บออมเงิน แต่โดยรวมจะเป็นไปเพื่อการใช้จ่ายในระยะสั้น อาทิ ที่พักอาศัย การศึกษา และการเดินทาง เป็นต้น​

สำรวจตนเองในวัยใกล้เกษียณมีภาวะเสี่ยงต่อเงินหมดก่อนเสียชีวิตหรือไม่​ ถ้าเสี่ยงรีบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสียแต่เนิ่นๆ