บริหารการเงิน

4 ขั้นตอนลงทุน ผ่านแผนเลี้ยงลูก

  • 18 มกราคม 2562, 17:00 น. |
  • เปิดอ่าน 861
Share on Google+
LINE it!
- +

ออกแบบแผนการลงทุนผ่านลูก

เรื่อง บีเซลบับ

สามีภรรยาหลายคู่ตัดสินใจว่าจะยังไม่มีลูก เพราะเมื่อคำนวณค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันแรกที่ลูกน้อยลืมตามาดูโลกจนถึงวันที่เรียนจบปริญญาตรี พบว่าเป็นตัวเลขที่สูงมาก รวมทั้งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามอัตราเงินเฟ้อ แต่ถ้ามัวรีรอ ก็อาจจะสายเกินไป

จะดีกว่าแน่ ถ้าเริ่มต้นวางแผนเลี้ยงดูลูกตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตคู่ด้วย 4 ขั้นตอนวางแผน “ออมเงินเพื่อลูก”

1.ตั้งเป้าหมายการมีลูก

กำหนดว่าต้องการมีลูกจำนวนกี่คนและเมื่อไหร่ โดยพิจารณาความสามารถในการหารายได้และความมั่นคงในหน้าที่การงาน เพื่อประเมินความสามารถในการรับภาระเลี้ยงดูลูกทุกคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

2.สำรวจค่าใช้จ่าย

ศึกษาค่าใช้จ่ายตลอดช่วงชีวิตที่ลูกยังอยู่ภายใต้การดูแลของเราจนกว่าจะเติบใหญ่พอที่จะดูแลตัวเองได้ เช่น

ช่วงก่อนวัยเรียน

ตั้งแต่ตั้งครรภ์จนเป็นทารกแบเบาะ เช่น ค่าฝากครรภ์ คลอดลูก วัคซีน เสื้อผ้า ผ้าอ้อมสำเร็จรูป ของเล่น นมผง เงินเดือนพี่เลี้ยง ฯลฯ ข้อควรระวังคือ พ่อแม่ควรวางแผน รับมือกับค่ารักษาพยาบาลสำหรับเด็กอ่อนที่ค่อนข้างสูง ซึ่งสามารถแบ่งเบาได้ด้วยการซื้อประกันสุขภาพสำหรับเด็กเตรียมไว้ตั้งแต่แรกเกิดเลย

ช่วงวัยเรียน

จะมีค่าใช้จ่ายทางการศึกษาก้อนใหญ่ที่ต้องเตรียมไว้ล่วงหน้า เช่น ค่าเล่าเรียน พ่อแม่ ควรวางแผนเส้นทางการเรียนของลูกให้เหมาะสมกับความสนใจ ความถนัด และความสามารถของลูก ตั้งแต่ระดับประถมฯ มัธยมฯ และมหาวิทยาลัย โดยต้องการส่งลูก เรียนในประเทศหรือต่างประเทศ ประเมินค่าใช้จ่ายในแต่ละระดับชั้นให้เหมาะสม

3.จัดสรรเงินออมและเงินลงทุน

เริ่มหักเงินออมและเงินลงทุนออกจากรายได้ของสามีภรรยา แล้วลงมือวางแผนการเงินทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ต้องใช้เงินในแต่ละเป้าหมาย

เทคนิคการออมสำหรับช่วงก่อนวัยเรียน

เป็นเป้าหมายระยะสั้น 1-3 ปี และมีความสำคัญสูง พลาดไม่ได้ ควรคำนวณจำนวนเงินออมเพื่อเป้าหมายนี้ในแต่ละเดือน และเลือกออมไว้ในสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำ เช่น เงินฝากออมทรัพย์ กองทุนตราสารหนี้

เทคนิคการออมสำหรับช่วงวัยเรียน

เป็นเป้าหมายระยะยาวตั้งแต่ 3-5 ปีขึ้นไป ลงทุนในทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นได้ เพราะจะช่วยถัวเฉลี่ยความเสี่ยงและเพิ่มผลตอบแทน เช่น การลงทุนในกองทุนรวม แบบผสมหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว สามารถวางแผนทยอยลงทุนในแต่ละเดือน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเป็นค่าเล่าเรียนในแต่ละระดับชั้น

ตัวอย่าง : เป้าหมาย คือ ออมเงินเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีของลูก เป็นเงิน 1,000,000 บาท ในอีก 18 ปีข้างหน้า

แผนออมเงิน

วิธีที่ 1 ออมเงินในกองทุนรวมหุ้น

เหมาะสำหรับพ่อแม่ที่รับความเสี่ยงได้สูง โดยแบ่งเงินเดือนละ 1,700 บาท ไปลงทุนในกองทุนรวมหุ้น ที่ลงทุนโดยอ้างอิงดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (Index Fund) หรือกองทุนรวมหุ้นประเภทต่างๆ ที่มีผลตอบแทนย้อนหลังเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 10% ต่อปี เมื่อครบ 18 ปี ก็จะมีเงินทุนการศึกษาก้อนใหญ่นี้ให้ลูกได้สบาย

วิธีที่ 2 ออมเงินในประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์

เหมาะสำหรับพ่อแม่ที่ไม่อยากเสี่ยงเกินไป ควรศึกษาเงื่อนไขประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ของแต่ละบริษัท โดยเลือกให้ตรงกับระยะเวลาที่ต้องการ ใช้เงินและความสามารถในการออมให้มากที่สุด เพราะหากเราเป็นอะไรไป ก็ยังสบายใจว่าจะได้รับเงินก้อนจากทุนประกันมาส่งเสียให้ลูกเรียนหนังสือจนจบได้

ที่สำคัญ วิธีนี้จะได้ประโยชน์ถึง 3 ต่อ ได้แก่ ต่อที่ 1 คุ้มครองชีวิตพ่อแม่ด้วยทุนประกัน ต่อที่ 2 ได้รับเงินออมคืนเมื่อ ครบกำหนดสัญญา และต่อที่ 3 ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีค่าเบี้ยประกันชีวิตตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท/ปีด้วย

4.อัพเดทสถานการณ์และปรับแผนการเงิน

เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสถานะการเงิน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนา ศักยภาพของลูกในอนาคต เช่น ลูกมีพรสวรรค์ด้านดนตรี ก็ส่งเสริมให้เรียนพิเศษเพิ่มเติมได้ โดยตั้งเป้าหมายและวางแผนการออมเพื่ออนาคตเพิ่มเติมอีกด้านหนึ่ง