บริหารการเงิน

เริ่มต้นใหม่ ด้วยใจรักและภักดี

  • 9 มกราคม 2562, 17:10 น. |
  • เปิดอ่าน 751
Share on Google+
LINE it!
- +

เริ่มต้นดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

เรื่อง ราตรีแต่ง

เริ่มต้น ปี 2562 กันใหม่ ปีที่ผ่านมาสถานการณ์หลายๆ บริษัทไม่ค่อยสดใสนัก คิดเสียว่ามันก็กลายกลับลับหายไปกับปีที่แล้ว แน่นอนว่าคนเราย่อมมีสิทธิที่จะบ่น หรือตัดพ้อในสิ่งที่เกิดขึ้น แต่ก็อย่าลืมว่าการคิดในแง่ลบ (เกินไป) มันก็ไม่ช่วยกู้สถานการณ์ทำให้เกิดผลดีได้ หรือสามารถช่วยให้คนทำงานทั้งหลายสามารถก้าวข้ามพ้นปัญหาไปได้เลย การฟื้นฟูจิตใจและกลับไปสู่วิถีชีวิตแบบปกติสุขได้ เริ่มต้นใหม่ ปีใหม่จงอยู่กับความเป็นจริง เพราะเมื่อเรายอมรับในความจริงได้ สมองก็จะเหลือเนื้อที่สำหรับไว้คิดหาทางออก ได้ดีกว่าจมอยู่กับการคร่ำครวญถึงชะตากรรม

การเรียนรู้ที่จะเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ต่างๆ ทั้งดีและร้าย คือวิธีสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นได้มากกว่าที่เคยเป็นในแบบปีที่ผ่านมา การตั้งรับสถานการณ์ปีนี้ ลองเริ่มต้นกันใหม่(อีกครั้ง)ด้วยการถามใจตัวเอง ถ้าเราคงต้องการเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จขององค์กร คงต้องการร่วมสร้างภาคภูมิใจที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีนี้ คงมีความรู้สึกผูกพันในองค์กรที่ทำงาน ไม่ได้แค่รู้สึกแค่เพียงว่า จะต้องมาทำงานเพื่อให้ได้เงินเดือนไปในแต่ละเดือน หรือเมื่อไรถ้าเบื่อก็จะออกไปหาที่ใหม่ คน(คง)รักองค์กรมีวิธีเริ่มต้นปีใหม่แนะนำกัน

สร้างความผูกพันต่อองค์กร

ความเชื่อมโยงความผูกพันระหว่างบริษัทและพนักงาน ถ้าออฟฟิศที่ใดทำได้ก็จะสามารถแปรเปลี่ยนความรู้สึกนี้ และนำมาซึ่งความจงรักภักดีได้ในที่สุด ซึ่งนับเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะกระตุ้นให้บุคลากรใช้ความสามารถ และมีความมุ่งมั่น ทุ่มเททำงาน เพื่อองค์กรในการสร้างผลงานที่ดีกันอย่างเต็มที่ ในช่วงปีที่ผ่านมา บางบริษัทประสบสภาวะระส่ำระสาย คนทำงานก็อาจจะเศร้าซึม บางคนไร้สติ เผลอโพสต์ดราม่าลงโซเชียล หรือก่อหวอดรวมกลุ่มกันเมาท์เรื่องบริษัท คนรักองค์กรต้องเลี่ยงที่จะไม่นำพาตัวเองไปอยู่ในกลุ่มสนทนาที่มีมุมมองเชิงลบ นอกจากทำให้เสียขวัญกำลังใจแล้ว พานจะทำให้ขาดแรงบันดาลใจในการทำงานอย่างแรงอีกต่างหาก

ปีนี้ต้องสร้างให้เป็นปีแห่งการลด ละ เลิกการคิดลบ เริ่มหันมาคิดบวก มุ่งสู่ความคิดหากเราเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถทำให้องค์กรประสบความสำเร็จได้ เราก็จะรู้สึกเกิดความภาคภูมิใจในการทำงาน และจะทำให้เราอยากที่จะทำงานกับองค์กรนั้นต่อไป ทุกๆ วันทำงานทำด้วยความรู้สึกว่าเราเป็นอีกคนหนึ่งที่มีความสำคัญต่อองค์กร และมีความสามารถทำให้องค์กรประสบความสำเร็จได้ นอกจากทุ่มเทให้กับงานที่คุณรักแล้ว ความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน และหัวหน้างานก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้ประสบความสำเร็จ และมีความรักความผูกพันในการทำงานได้ ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงานด้วยกันเองภายในองค์กร การทำงานด้วยความสนุกสนาน การทำงานเป็นทีม สร้างทีมที่แข็งแกร่งแล้ว จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายในการทำงานที่สำเร็จได้

เต็มใจรับงานใดก็ได้

เมื่อพนักงานทั้งองค์กรเกิดความรู้สึกเป็นครอบครัวเดียวกันแล้ว ความทุ่มเท ความซื่อสัตย์จงรักภักดี และปรารถนาให้องค์กรเจริญก้าวหน้าก็จะตามมาไม่ยาก เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่อยู่กับที่ บรรยากาศในการทำงานจะเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ยุคนี้นอกจากการแข่งขันทางธุรกิจแล้ว การแข่งขันกันภายในองค์กรก็มีมากขึ้นเป็นเงาตามตัวไปด้วย หากใครไม่มีความกระตือรือร้นในการทำงาน หรือไม่สร้างคุณค่าให้กันตัวเอง ก็จะกลายเป็นพนักงานกินเงินเดือนคนหนึ่งที่ดูไม่พิเศษ และน่าสนใจอะไรเลย แต่ถ้าหากเราเป็นคนทำงานที่มีความตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเอง พยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา เราจะกลายเป็นบุคลากรที่องค์กรต้องการเป็นอย่างมาก ยิ่งในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงแทบจะตลอดเวลา ก็ยิ่งยากกับการยึดตำแหน่งในวันนี้ไว้ได้ตลอดกาลนาน

การพัฒนาทักษะในการทำงานสม่ำเสมอ และไม่หยุดอยู่กับที่ สิ่งนี้จะทำให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็ว เพราะการทำงานแบบมืออาชีพนั้น ไม่ได้อาศัยเพียงแค่อยู่ทนอยู่นานเพียงอย่างเดียว การรู้จักยืดหยุ่น ปรับตัว และไม่ยึดตัวกับวิธีการทำงานแบบเดิมๆ ซึ่งเป็นการทำงานแบบมือชีพ ที่ต้องทำงานได้ทุกรูปแบบ รู้จักวางแผนและกำหนดวิธีการแก้ไข เมื่อเกิดปัญหาได้อย่างทันท่วงที เป็นคนทำงานที่สามารถปรับตัวไปตามสถานการณ์ต่างๆ ได้

สร้างความก้าวหน้าในอาชีพ

คนทำงานจะตั้งอกตั้งใจทำงานมากขึ้น หากองค์กรที่ทำงานอยู่มีสภาพแวดล้อม หรือทรัพยากรที่เอื้ออำนวยให้พวกเขาพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ มุ่งมั่นทำงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความสำเร็จในการทำงานต้องลงมือทำทันที ทำด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นในปีใหม่นี้คือการการพัฒนาตัวเอง คือการหาความรู้เพิ่มเติม จะไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าคนทำงานไม่ลงมือปฏิบัติ และถึงแม้จะลงมือทำแล้ว ก็คงไม่มีประโยชน์อะไรอีกเช่นกัน

ถ้าเราเริ่มทำแล้วท้อถอย ล้มเลิกไปกลางคันเสียก่อนที่จะเกิดผลสำเร็จ มีสูตรง่ายๆ การจะประสบความสำเร็จในการทำงานได้ ต้องมีปัจจัยเพียง 3 ครบทั้ง 3 H คือ Head ตัวแทนของความรู้ Hand ตัวแทนการลงมือทำ Heart ตัวแทนของจิตใจ ความมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อ ถ้าใครมี 3 ข้อนี้ได้ รับรองว่าทำอะไรก็สำเร็จอย่างแน่นอน

“เริ่มต้นดี มีชัยไปกว่าครึ่ง” ปีนี้คือปีแห่งความกล้าหาญที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง ปีที่ทำให้เราประสบความสำเร็จ ก้าวแรกที่มั่นคง ย่อมส่งผลให้เดินไปข้างหน้าในก้าวต่อๆ ไปได้ดี เพียงแค่การใช้ “ใจมุ่งมั่น” ในการทำงาน