บริหารการเงิน

เริ่มต้นปีใหม่...เป็นนักลงทุนคนใหม่

  • 7 มกราคม 2562, 09:00 น. |
  • เปิดอ่าน 643
Share on Google+
LINE it!
- +

8 คุณสมบัติ สูตรความสำเร็จ นักลงทุนทำเงิน

เรื่อง : บีเซลบับ ภาพ : เอพี

2561 ปีที่ภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้ชื่อว่าผันผวนที่สุดปีหนึ่ง เราท่านในฐานะนักลงทุน มีหน้าที่ตรวจสอบบทเรียน เพื่อปีใหม่ที่สดใส  40 พลัสขอแนะนำ 8 คุณสมบัติสู่ความสำเร็จในการเป็นนักลงทุนคนใหม่ พัฒนาสไตล์การลงทุนและเปิดรับสู่เป้าหมายความสำเร็จ 2562

1. มีความรอบรู้ (Breadth) นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จจะมีความกระตือรือร้น สนใจเรื่องราวต่าง ๆ รอบตัว นอกจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนโดยตรงแล้ว ยังต้องให้ความสนใจกับสิ่งอื่นๆ ด้วย เพราะโลกการลงทุนในปัจจุบัน มีความเชื่อมโยงกันสูง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในซีกโลกหนึ่ง อาจส่งผลกระทบต่อประเทศที่อยู่ในอีกซีกโลกหนึ่ง

2. ช่างสังเกต (Observation) สวมวิญญาณนักสืบ ช่างสังเกต ใส่ใจในรายละเอียด รวมทั้งต้องจดจำข้อมูลที่สำคัญของหุ้นต่าง ๆ ยิ่งจดจำรายละเอียดได้เท่าใด ก็จะยิ่งมีความสามารถในการวิเคราะห์ แยกแยะ รวมทั้งประเมินผลกระทบภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ได้ดีกว่า เร็วกว่า

3.ไม่มีอคติ (Objectivity) มีความคิดที่เป็นอิสระ ไม่ยอมให้ความคิดของตัวเองถูกครอบงำโดยกระแสของคนส่วนใหญ่ ความผิดพลาดเหล่านี้ มักเกิดขึ้นซ้ำๆ จนกลายเป็นพฤติกรรมที่สามารถคาดคะเนได้ล่วงหน้า

4.รักษาวินัย (Discipline) มีความอดทนอดกลั้น รอคอยโอกาส ไม่ตัดสินใจตามกระแส และเมื่อโอกาสนั้นมาถึงก็ “ต้องหวดให้สุดแรง” เพราะโอกาสดี ๆ ที่จะผ่านเข้ามาในชีวิตของคนเรานั้นไม่เกิดขึ้นบ่อย

5.มีความลึก (Depth) มีสมาธิแน่วแน่อยู่ที่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง สามารถคิดได้อย่างอิสระ เช่น George Soros จะไม่ยอมให้ใครเข้ามารบกวนเวลาที่เขาทำการซื้อขายอยู่ แม้ในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูง เพราะมีข่าวใหญ่บางอย่างเข้ามากระทบ เขาก็ยังไม่ยอมให้ใครคนไหนเข้าพบเพื่อมาสรุปข้อมูลและวิเคราะห์ผลกระทบให้ฟัง จนกว่าเขาจะได้จัดการกับการลงทุนของเขาให้เรียบร้อยเสียก่อน

6.มีความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) มองเห็นภาพรวม เช่น ภาวะเศรษฐกิจไทยและภาวะเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศมหาอำนาจ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสำคัญต่างๆ เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ราคาน้ำมัน มิฉะนั้นจะไม่สามารถคว้าโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือไม่สามารถจัดการกับความเสี่ยงได้

7. มีความรักในสิ่งที่ทำ (Passion) รักอาชีพการลงทุน มีความสุขกับการได้ทำในสิ่งที่รัก มากกว่าคิดเรื่องของผลตอบแทน เหมือนอย่างวอร์เรน บัฟเฟตต์ ที่มักพูดกับตัวเองว่า... Enjoy the process rather than the proceeds… สนุกกับการทำให้ “ได้ผล”มากกว่าจะคำนึงถึง “ผลได้”

8.มีความยืดหยุ่น (Flexibility) เปิดใจพร้อมยอมรับข้อมูลใหม่ ๆ และโลกทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา กล้ายอมรับความจริง หากพบว่ามีการตัดสินใจผิดพลาด ก็ Cut Losses เสียแต่เนิ่นๆ แต่หากตัดสินใจถูกต้อง ก็ปล่อยให้กำไร Run Profits ด้วยการไม่รีบขายหุ้นนั้นทิ้ง

 

ข้อมูล : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย