บริหารการเงิน

โดนชนแต่โชคดีที่รู้สิทธิ์

  • 4 ธันวาคม 2561, 09:00 น. |
  • เปิดอ่าน 344
Share on Google+
LINE it!
- +

ค่าขาดประโยชน์ การใช้รถยนต์ เรียกจากใครรู้มั้ย?

เรื่อง : บีเซลบับ ภาพ : เอพี

หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อน กรณีรถยนต์โดนรถของคู่กรณีชนได้รับความเสียหาย ถ้าเราเป็นฝ่ายถูก และไม่ได้มีส่วนร่วมในการประมาทที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น จะเรียกร้องค่าขาดประโยชน์ในการใช้รถยนต์ได้จากใคร? เรื่องแบบนี้ รู้ไว้ดีกว่าไม่รู้เลย เกิดเหตุประสบกับตัว จะได้รู้ว่าค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์ของเรา ซึ่งตีราคาแล้วมิใช่น้อย ๆ (และสร้างความลำบากมาก) ต้องมีคนรับผิดชอบ!

ถ้าเราเป็นฝ่ายถูก สามารถเรียกร้องค่าขาดประโยชน์การใช้รถยนต์จากบริษัทประกันภัยของรถยนต์คู่กรณีได้ (ไม่ใช่เรียกร้องจากบริษัทประกันภัยรถยนต์ของตนเองนะ) หลายคนกลัวยุ่งยาก ซึ่งอันที่จริงมิยุ่งยากแต่ประการใด

1.ต้องขอใบเคลมรถยนต์ของคู่กรณี สำหรับยืนยันว่ารถยนต์คู่กรณีเป็นฝ่ายผิด และถ่ายรูปใบเคลมกรมธรรม์ประกันภัยของรถยนต์คู่กรณีไว้ เพื่อจะได้ทราบทรายละเอียด เช่น ชื่อบริษัทประกันภัย เบอร์โทรศัพท์ ทะเบียนรถยนต์ของคู่กรณี ชื่อผู้ขับขี่ และเลขการเคลมประกัน

2.จากนั้นให้นำรถยนต์ของเราไปเข้าซ่อมที่ศูนย์ หรืออู่ในเครือบริษัทประกัน(ของเรา)

3.เมื่อซ่อมรถยนต์เสร็จ ให้ขอรายการซ่อมแซมรถยนต์ว่ามีรายการอะไรบ้าง และใบรับรถยนต์จากศูนย์หรืออู่ซ่อม โดยต้องระบุวันที่เข้าซ่อม และวันที่ซ่อมรถยนต์เสร็จจากศูนย์หรืออู่ซ่อม

4.ติดต่อบริษัทประกันภัยรถยนต์คู่กรณี เพื่อเรียกร้องค่าขาดประโยชน์การใช้รถยนต์ โดยใช้เอกสารดังต่อไปนี้

สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถยนต์, สำเนาทะเบียนรถยนต์, สำเนากรมธรรม์ของผู้เรียกร้อง, ใบรับรถยนต์จากศูนย์ หรืออู่ซ่อม, รายการซ่อมแซมรถยนต์ที่เสียหาย, ภาพถ่ายรถยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุ, สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร, หนังสือเรียกร้องค่าขาดประโยชน์การใช้รถยนต์, หนังสือมอบอำนาจ(กรณีไม่ดำเนินการเอง)

5.ติดต่อบริษัทประกันของรถยนต์คู่กรณี ถ้าสะดวกไปที่สำนักงานใหญ่จะเร็วกว่า ถ้าไม่สะดวกติดต่อผ่านสำนักงานสาขาของบริษัทประกันนั้น ๆ (อาจใช้เวลานาน)

6.เรียกร้องอะไรได้บ้าง ก็เรียกร้องได้หมดที่สามารถตีเป็นค่าขาดประโยชน์การใช้รถยนต์ ได้แก่ ค่าใช้พาหนะอื่นในการเดินทาง เช่น ค่าแท๊กซี่ ค่ารถจักรยานยนต์รับจ้าง คำนวณค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นรายวันคูณกับจำนวนวันที่นำรถยนต์เข้าซ่อม

ทั้งนี้ มีแนวปฏิบัติคร่าว ๆ เกี่ยวกับค่าขาดประโยชน์ฯที่บริษัทประกันภัยต้องจ่าย ดังนี้ 1.รถยนต์นั่งส่วนบุคคล หรือรถเก๋ง จะจ่ายให้วันละ 300-400 บาท 2.รถกระบะ จะจ่ายให้วันละ 500-700 บาท 3.รถตู้ จะจ่ายให้วันละ 1,000 บาท

กรณีมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือค่าขาดประโยชน์มากกว่าตัวเลขดังกล่าว ก็เรียกตามจริงไปก่อนได้ โดยบริษัทประกันภัยจะเจรจาต่อรองอีกครั้ง ยังไง ๆ ก็ดีกว่า ออกเองทั้งหมด จริงมั้ย ...