บริหารการเงิน

เลือกกองทุนอย่างไรให้เหมาะ

  • 10 กรกฎาคม 2561, 09:00 น. |
  • เปิดอ่าน 327
Share on Google+
LINE it!
- +

กลยุทธ์การลงทุนในกองทุนรวม

เรื่อง : กันย์  ภาพ : pixabay 

การลงทุนมีความเสี่ยง แต่การไม่ลงทุนเลยนั้นมีความเสี่ยงมากกว่า กองทุนรวมเป็นทางเลือกในการลงทุนที่เหมาะกับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาหรือไม่ค่อยมีความรู้ในการลงทุน แม้มีเงินไม่มากก็สามารถลงทุนได้ เพื่อเป็นหนทางในการสร้างความมั่นคงและความมั่งคั่งให้กับตนเองในระยะยาว แต่ขึ้นชื่อว่าการลงทุน ทุกอย่างย่อมมีความเสี่ยง นักลงทุนจึงควรมีเทคนิคในการลงทุนเพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายในการลงทุนได้อย่างที่ต้องการ และได้ความสบายใจ ไม่ต้องเสี่ยงมากเกินไป ด้วยแนวทางดังต่อไปนี้

1.ประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของตนเองว่ามีมากน้อยแค่ไหน เพื่อที่จะได้เลือกกองทุนที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด ซึ่งประกอบไปด้วย หากมีความสามารถยอมรับความเสี่ยงได้ต่ำ เป้าหมายของการลงทุนต้องเป็นไปเพื่อรักษาเงินลงทุนให้มีความปลอดภัยมากที่สุด ควรเลือกลงทุนในกองทุนตลาดเงิน กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล และกองทุนรวมตราสารหนี้และตราสารหนี้ระยะสั้น

หากมีความสามารถยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลาง มีเป้าหมายเพื่อให้เงินลงทุนมีมูลค่าเพิ่มขึ้นและได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น ควรเลือกลงทุนในกองทุนรวมผสมที่มีทั้งตราสารทุนและตราสารหนนี้ รวมไปถึงกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

หากมีความสามารถยอมรับความเสี่ยงได้สูง มีเป้าหมายหลักคือผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนและสร้างโอกาสในการเติบโตของเงินลงทุน ควรเลือกลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุน และ Sector Fund หรือกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม

2.เลือกการลงทุนที่เหมาะกับรูปแบบการลงทุนของตนเอง เช่น หากชอบการลงทุนเพื่อผลตอบแทนระยะยาวก็เลือกกองทุนรวมที่มีระยะเวลาในการลงทุนยาว แต่หากต้องการสภาพคล่องในการลงทุน ก็เลือกกองทุนที่สามารถซื้อขายได้ทุกเวลาที่ต้องการ เป็นต้น

3.ศึกษานโยบายและวัตถุประสงค์ของกองทุนให้ชัดเจน ด้วยการอ่าน Fund Fact Sheet ของกองทุนให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน เพื่อให้สามารถประเมินผลตอบแทน ความเสี่ยงและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่จะได้ว่ามีความสอดคล้องกับเป้าหมายในการลงทุนของคุณหรือไม่

4.วางกลยุทธ์ในการลงทุนอย่างชาญฉลาด หากมีเงินลงทุนเป็นจำนวนสูงๆ และต้องการกำไรในการซื้อกองทุนอาจเลือกวิธีซื้อกองทุนด้วยเงินก้อนใหญ่ในครั้งเดียวหรือที่เรียกว่า Lump Sum ซึ่งเป็นการเลือกลงทุนในกองทุนที่ดีและปล่อยทิ้งเอาไว้ในระยะยาว แต่ถ้าไม่มีเงินลงทุนเป็นจำนวนมากๆ และไม่อยากเสี่ยงกับความผันผวนของตลาดมากเกินไป ควรเลือกวิธีลงทุนซื้อกองทุนด้วยเงินจำนวนเท่าๆกันในระยะเวลาที่สม่ำเสมอ เพื่อถัวเฉลี่ยราคาของกองทุนโดยไม่ต้องสนใจตลาดว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงที่เรียกกันว่าวิธี DCA (Dollar Cost Averaging)

แม้จะไม่ได้บริหารจัดการกองทุนรวมด้วยตนเองเพราะมีมืออาชีพคอยดูแลในเรื่องนี้อยู่แล้ว ก็ต้องมีแนวทางในการลงทุนกับกองทุนรวมที่รอบคอบ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและช่วยให้ได้ผลตอบแทนที่น่าพอใจอย่างที่คุณต้องการ