บริหารการเงิน

เชื่อไหมวิธีบ้านๆ ง่ายๆ ก็มีเงินเก็บแล้ว

  • 8 กุมภาพันธ์ 2561, 09:00 น. |
  • เปิดอ่าน 2,910
Share on Google+
LINE it!
- +

วางแผนการออมเงินต้องมีแรงบันดาลใจ ให้รู้สึกฮึด ที่จะเก็บออมเงินมากยิ่งขึ้นทุกๆ ปี ก้าวสู่ความมั่นคงทางการเงินได้ดีกว่าปีที่แล้ว

เรื่อง : ปอย

อย่าเพิ่งหมดกำลังใจ “นักออม” ควรมีหลักการเก็บออมไว้เป็นเคล็ดลับสร้างความเป็นปึกแผ่น มีคำแนะนำเริ่มตั้งแต่ข้อแรก

ประเมินฐานะทางการเงิน

ตั้งหลักด้วยการรวบรวมทรัพย์สินทั้งหมด และหักลบหนี้สินออกให้หมด จำนวนเงินที่เหลือนั้นเรียกว่า “ความมั่นคงสุทธิ” เป็นสิ่งที่สะท้อนสภาพการเงินของคุณอย่างแท้จริง

ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน

การเก็บเงินต้องมีการตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนและมีระบบ ว่าในอนาคตคุณอยากมีทรัพย์สินอะไรบ้าง โดยแบ่งเป็นเป้าหมายระยะสั้น และเป้าหมายระยะยาว ซึ่งต้องแบ่งเป้าหมายเป็นระยะๆ ให้สอดคล้องกับความสามารถทางการเงินของเราอย่างไม่ฝันเฟื่องเกินไปด้วย

การออมต้องมีแผน

เมื่อตั้งเป้าหมายเอาไว้แล้ว ก็ต้องมีแผน เพื่อไปสู่เป้าหมาย สิ่งที่สำคัญที่สุด คือระยะเวลา กับความสามารถทางการเงินของคุณ ต้องมีความสอดคล้องกัน ทั้งนี้การวางแผนระยะยาวจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวางแผนเผื่อภาวะเงินเฟ้อ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ในอนาคตด้วย

ทำตามแผนอย่างเคร่งครัด

ควรวางแผนการใช้จ่ายให้เหมาะสมกับรายได้ที่เข้ามา โดยพิจารณาจากค่าใช้จ่ายที่จำเป็นมีอะไรบ้าง แล้วกันรายได้ส่วนหนึ่งไว้สำหรับเงินออม และค่าใช้จ่ายที่จำเป็น หากพบว่ารายได้ที่เข้ามาไม่เพียงพอ ก็ควรหาทางออกโดยการลดค่าใช้จ่าย หรือเพิ่มรายได้จากช่องทางอื่นๆ ไม่มีรายรับแค่เพียงกระเป๋าเดียว

ควรเตรียมรับมือกับความไม่แน่นอน

ควรมีเงินออมเผื่อไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน ครอบคลุมค่าใช้จ่ายจำเป็นอย่างน้อย 6 เดือน ตรวจสอบสวัสดิการและประกันสุขภาพที่มีอยู่ ว่าครอบคลุมแค่ไหน หากไม่เพียงพอก็ควรทำประกันสุขภาพเพิ่มเติม ก่อนตัดสินใจกู้ยืมเงินทุกครั้งควรคำนึงถึงรายได้ที่จะเข้ามาเพื่อเพิ่มความสามารถในการชำระหนี้ได้หมด อาจจะหาแหล่งรายได้เสริม หรือนำสินทรัพย์ที่มีไปลงทุนให้งอกเงยขึ้นก็ได้

เมื่อรู้ว่าในอนาคตต้องการใช้เงินจำนวนมาก ควรเริ่มวางแผนเก็บเงินเตรียมไว้แต่เนิ่นๆ บริหารเงินออมให้งอกเงย เช่น การฝากธนาคาร ซื้อพันธบัตร ซื้อประกันสะสมทรัพย์ ซื้อกองทุนรวม ฯลฯ ทั้งนี้ ควรศึกษาและทำความเข้าใจรูปแบบการออม ความเสี่ยง รวมถึงต้องติดตามข่าวภาวะเศรษฐกิจที่อาจส่งผลกระทบ อย่างเช่น ภาวะเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ยเพื่อประกอบการตัดสินใจด้วย