บริหารการเงิน

มัดใจคนรุ่นใหม่ ให้อยู่กับองค์กรไปนานๆ

  • 12 กันยายน 2560, 10:00 น. |
  • เปิดอ่าน 1,792
Share on Google+
LINE it!
- +

การบริหารความพึงพอใจของคนรุ่นใหม่ เพื่อรักษาคนให้อยู่ไปกับองค์กรนานๆ

เรื่อง วรธาร ภาพ เอเอฟพี

ทุกวันนี้ช่องทางการหารายได้มีมากมาย ทำให้คนรุ่นใหม่หรือกลุ่มเจนวายมักหันไปประกอบอาชีพอิสระกันมากขึ้น ถ้าทำงานในองค์กรมักมองหาความก้าวหน้า ความท้าทายและค่าตอบแทนที่ได้รับเป็นสำคัญ ซึ่งถ้าไม่ได้ค่าตอบแทนที่พอใจหรือดูแล้วไม่มีความก้าวหน้ามักจะย้ายไปหาความท้าทายใหม่ๆ บางคนทำงานในองค์กรไม่นานก็ลาออก ต่างจากคนรุ่นก่อนที่มักเลือกความมั่นคงในหน้าที่การงาน

เว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอม (JobThai.com) ในฐานะผู้นำด้านเว็บไซต์หางานและสมัครงาน ได้ทำแบบสำรวจความคิดเห็นคนทำงานรุ่นใหม่ทั่วประเทศกว่า 1,500 คน พบว่า มี 5 สิ่งที่คนทำงานรุ่นใหม่มองว่าเป็นแรงจูงใจให้อยากทำงานอยู่กับองค์กรไปนานๆ ได้แก่ สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี คิดเป็น 15.07% เส้นทางความก้าวหน้าในสายงานที่ชัดเจน 13.08% งบประมาณในการอบรมพัฒนาความรู้ของพนักงาน 12.36% ความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร 11.62% เปิดโอกาสให้ได้แสดงศักยภาพและความคิดเห็นอย่างเต็มที่ 11.48%

แสงเดือน ตั้งธรรมสถิตย์ ผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าผู้บริหารด้านปฏิบัติการ เว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอม กล่าวว่า สภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานของพนักงาน หากองค์กรมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดียิ่งทำให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการทำงาน สามารถทำผลงานให้ออกมาดียิ่งขึ้น นอกจากช่วยรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรแล้วยังดึงดูดความสนใจของบุคลากรที่มีความสามารถให้เข้ามาร่วมงานกับองค์กรอีกด้วย แสงเดือน ให้ข้อมูลต่อว่า คนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่มีความกระตือรือร้นและต้องการความสำเร็จในการทำงานที่รวดเร็ว ดังนั้นหากองค์กรสามารถสื่อสารให้เห็นถึงความก้าวหน้าหรือช่องทางการเติบโตในสายงานได้ชัดเจนก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยดึงดูดพนักงานรุ่นใหม่ให้อยากทำงานกับองค์กรต่อไป องค์กรต้องให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่ด้วยการจัดงบในการอบรมพัฒนาความรู้ของพนักงาน ทำให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีกับองค์กรและสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อการเติบโตไปพร้อมกับองค์กรในระยะยาว

“ขณะที่ความสัมพันธ์ภายในองค์กรเป็นสิ่งที่ช่วยให้การดำเนินงานในองค์กรราบรื่น การพูดคุยและประสานงานในแต่ละหน่วยงานล้วนมีผลมาจากความสัมพันธ์ทั้งสิ้น ดังนั้นหากองค์กรรู้จักสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้ เกิดขึ้นในองค์กรก็จะช่วยสร้างบรรยากาศที่เอื้อประโยชน์ต่อการทำงาน ทำให้พนักงานเกิดความพึงพอใจและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน ควรเปิดโอกาสให้ได้แสดงศักยภาพและความคิดเห็นอย่างเต็มที่ทำให้พนักงานเกิดความรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กร อีกทั้งยังช่วยให้องค์กรได้เห็นมุมมองหรือ ไอเดียใหม่ๆ ที่อาจต่อยอดไปสู่ความสำเร็จในอนาคตได้”

นอกจากนี้ เว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอม ยังเผยผลสำรวจถึงเป้าหมายการทำงานในอนาคตอีก 10 ปีข้างหน้าของคนทำงานรุ่นใหม่ ส่วนใหญ่ต้องการเป็นเจ้าของกิจการมากถึง 55.24% ข้าราชการ 21.22% พนักงานเอกชนขององค์กรต่างประเทศ 6.79% พนักงานรัฐวิสาหกิจ 6.47% และพนักงานเอกชนขององค์กรไทย 6.08% ตามลำดับ

“ผลสำรวจนี้สอดคล้องกับเทรนด์ในปัจจุบันที่คนรุ่นใหม่ต้องการทำงานที่เป็นอิสระมากขึ้น ซึ่งถือเป็นความท้าทายขององค์กรในการดูแลรักษาพนักงานกลุ่มนี้ ที่ต้องปรับวิธีการบริหารพนักงานรุ่นใหม่ รวมถึงหันมาให้ความสำคัญกับการสร้างความผูกพันและรักษาพนักงานรุ่นใหม่ให้รู้สึกอยากทำงานกับองค์กรยาวนานขึ้น” แสงเดือน กล่าวทิ้งท้าย