ไลฟ์สไตล์

ยินที่ได้รู้ใจชาว “มิลเลนเนียล”

  • 5 มิถุนายน 2560, 09:00 น. |
  • เปิดอ่าน 408
Share on Google+
LINE it!
- +

เอ็กซ์พีเดียเผยพฤติกรรมเชิงลึกของนักท่องเที่ยวยุคมิลเลนเนียล และขอเป็นเพื่อนเดินทางที่รู้ใจ

เรื่อง : กาญจนา อายุวัฒน์ธนชัย

จากการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมนักเดินทางกลุ่มมิลเลนเนียล (Millennial) หรือ กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี 2525–2542 พบว่า สองเหตุผลหลักที่กลุ่มมิลเลนเนียลชาวไทยให้ความสำคัญในการเดินทางคือ การท่องเที่ยวที่ได้ประสบการณ์ที่แท้จริง และสามารถนำประสบการณ์นั้นไปแชร์บนโซเชียลมีเดียได้

การสอบถามออนไลน์ที่ใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที โดยสุ่มตัวอย่างจากกลุ่มผู้บริโภคอายุระหว่าง 18 – 64 ปี จำนวน 1,000 คนต่อประเทศ ในสหราชอาณาจักร เยอรมัน ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา จีน ออสเตรเลีย บราซิล และเกาหลีใต้ เมื่อเดือนมี.ค. 2559 และได้ทำการสำรวจแบบเดียวกันนี้อีกครั้งในเดือนพ.ย. 2559 โดยสุ่มตัวอย่างจากกลุ่มผู้บริโภคอายุระหว่าง 16 – 64 ปี ใน 13 ประเทศ ประเทศละ1,000 คน ได้แก่ สหราชอาณาจักร เยอรมัน ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา จีน ออสเตรเลีย บราซิล เกาหลีใต้ อิตาลี เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ มาเลเซีย ญี่ปุ่น อินเดีย ฮ่องกง ไต้หวัน สเปน ไทย เม็กซิโก และแคนาดา เพื่อทำการวิจัยเชิงคุณภาพ

การสำรวจพบว่า นักเดินทางกลุ่มมิลเลนเนียลจำนวนร้อยละ 44 ยอมรับว่า ภาพที่โพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อการพักผ่อนในวันหยุดตามสถานที่ต่างๆ บนโลกโซเชียลมีอิทธิพลอย่างมากต่อการตัดสินเลือกสถานที่ท่องเที่ยวของพวกเขา
กลุ่มมิลเลนเนียลชาวไทยจะเน้นท่องเที่ยวที่ได้ประสบการณ์อย่างแท้จริงและแชร์ประสบการณ์บนโซเชียล ซึ่งคนกลุ่มนี้จะมีทัศนคติเรื่องการใช้จ่ายที่แตกต่างจากคนกลุ่มอื่น โดยจะให้ความสำคัญกับการลงทุนเพื่อหาประสบการณ์แบบเฉพาะบุคคลและไม่เหมือนใคร เช่นลงทุนกับการเดินทางท่องเที่ยวมากกว่าการเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง

นอกจากนี้ จากการศึกษาพบว่า ร้อยละ 72 หวังที่จะได้ไปท่องเที่ยวยังสถานที่ในฝันในอนาคตอันใกล้ รวมทั้งนักเดินทางกลุ่มมิลเลนเนียลยังให้ความสนใจกับการให้บริการค้นคว้าข้อมูลการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย โดยร้อยละ 66 สนใจกับบริการข้อมูลทางออนไลน์ที่ผู้เดินทางสามารถแยกให้เห็นค่าใช้จ่ายสำหรับการท่องเที่ยวของพวกเขา เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก แยกกับคนอื่นได้ ร้อยละ 52 ให้ความสนใจกับเทคโนโลยีแบบสวมใส่ที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของมนุษย์ เช่น การปรับอุณหภูมิของห้องพักในโรงแรมตามอุณหภูมิของร่างกาย และร้อยละ 47 ให้ความสนใจกับผู้ช่วยร้านค้าออนไลน์ที่พวกเขาสามารถพูดคุยเพื่อขอคำแนะนำขณะที่พวกเขาเรียกดูผลิตภัณฑ์ได้

ด้าน ซิมอน ฟิเก้ ผู้จัดการทั่วไป เอ็กซ์พีเดียกรุ๊ป ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดีย กล่าวว่า ข้อมูลเชิงลึกจากผลการสำรวจพฤติกรรมนักเดินทางกลุ่มมิลเลนเนียลนี้จะช่วยพัฒนาเว็บไซต์ Expedia.co.th ให้ตอบสนองความต้องการของคนกลุ่มมิลเลนเนียล และนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปได้

นักเดินทางกลุ่มมิลเลนเนียลจึงเป็นกลไกสำคัญที่ขับเคลื่อนธุรกิจการท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวนับเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเช่นกัน ดังนั้นการหาผู้ช่วยอย่างเว็บไซต์บริการด้านการท่องเที่ยวที่รู้ใจน่าจะเป็นผู้ช่วยที่ดีที่สุดของนักเดินทาง