ไลฟ์สไตล์

ปิดเทอมส่งลูกประกวดศิลปะ

  • 6 ตุลาคม 2561, 09:00 น. |
  • เปิดอ่าน 755
Share on Google+
LINE it!
- +

กลุ่มนานมีจัดประกวดวาดภาพเยาวชนหัวข้อธรรมชาติ พฤกษา พนาลี ส่งเสริมทักษะด้านศิลปะและปลูกจิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อม

เรื่อง : แมงโก้หวาน

เวลานี้อยู่ในช่วงปิดเทอมแรกของปีการศึกษา 2561 การมีกิจกรรมดีๆ ให้ลูกๆ ได้ทำเป็นเรื่องดี ยิ่งถ้ากิจกรรมนั้นลูกๆ ชอบพ่อแม่อย่างเราก็ควรต้องส่งเสริม

มีข่าวดีมาบอกคุณพ่อคุณแม่ กลุ่มบริษัท นานมี เขาจัดประกวดวาดภาพเยาวชน “ฮอร์สอะวอร์ด ครั้งที่ 13”  ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 25 ต.ค. 2561

หัวข้อที่ให้มาคือ “ธรรมชาติ พฤกษา พนาลี” เพื่อแสดงให้โลกเห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยทรัพยากรป่าไม้ พรรณพืช และไม้ดอกไม้ประดับที่งดงาม มีความอุดมสมบูรณ์และระบบนิเวศตามธรรมชาติที่เราคนไทยรัก หวงแหน และช่วยกันอนุรักษ์ป่าและพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ให้ยังคงอยู่บนผืนแผ่นดินไทย

 

สำหรับลูกๆ ที่ชื่นชอบในงานศิลปะ จึงเป็นโอกาสที่พ่อแม่ควรจะส่งต่อโอกาสนี้ให้ลูก เพื่อให้เขาได้สำแดงและพัฒนาฝีมือของตนเอง

นอกจากการประกวดครั้งนี้จะเป็นเวทีให้น้องๆ ได้แสดงฝีมือความสามารถทางด้านศิลปะแล้ว ยังมุ่งหวังให้เป็นจุดเริ่มต้นของการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนรักและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำหน้าที่ดูแลสิ่งแวดล้อม ช่วยกันปลูกและดูแลต้นไม้ดอกไม้ ผืนป่าและธรรมชาติรอบตัว ซึ่งจะทำให้ทั้งพืช สัตว์และคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขผ่านการแสดงออกและรังสรรค์ออกมาเป็นผลงานด้านศิลปะ

การประกวดแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ กลุ่ม 1 ระดับอนุบาลและประถมศึกษาตอนต้น(อ.1-ป.3) กลุ่ม 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) และกลุ่ม 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1- ม.3)  สามารถส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง 25 ต.ค. 2561 สอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nanmee.com โทร.02-648-8000