ไลฟ์สไตล์

ประกวดนักเขียนน้อย

  • 14 กันยายน 2561, 09:00 น. |
  • เปิดอ่าน 283
Share on Google+
LINE it!
- +

นานมีจัดประกวดโครงการฮอร์ส นักเขียนน้อย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ กำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 25 ก.ย.นี้

เรื่อง : แมงโก้หวาน

พ่อแม่และน้องๆ นักเรียนระดับประถมศึกษาฟังทางนี้ กลุ่มบริษัทนานมี จัดประกวดโครงการฮอร์ส นักเขียนน้อย ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในหัวข้อ “บันทึกสิ่งดีๆ...รายวัน”

โครงการนี้ น้องๆ จะได้เรียนรู้ผ่านการสังเกต ฝึกฝนกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ ถ่ายทอดเรื่องราวที่เกิดขึ้นรอบตัวผ่านการเขียนในรูปแบบบันทึกประจำวัน บอกเล่าเรื่องราวความดีที่ได้ทำทั้งต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

เป็นโครงการที่ดีและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในครอบครัว เนื่องจากพ่อแม่ หรือสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษาเสริมสร้างให้เด็ก ๆ เกิดทักษะด้านการเขียนเบื้องต้น วางกรอบการเขียน จัดทำเป็นโครงร่าง เลือกสรรคำ และเรียบเรียงเป็นประโยค แล้วจึงนำมาเชื่อมต่อกันเป็นเรื่องราว เป็นการช่วยเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการเขียน รู้สึกสนุกและมีความสุขทั้งตัวเด็กเองและตัวพ่อแม่ ทำให้เป็นการสนุกคิดและสนุกเขียน ที่ช่วยกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวให้แน่นแฟ้น

การประกวดแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-3 และกลุ่มระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 สามารถส่งผลงานได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 25 ก.ย. 2561 สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-648-8000 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nanmee.com