ไลฟ์สไตล์

ไม่ลืม “แมนรัตน์ ศรีกรานนท์”

  • 15 กันยายน 2561, 09:00 น. |
  • เปิดอ่าน 825
Share on Google+
LINE it!
- +

ไว้อาลัย ศิลปินแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญชั้นสูงด้านดนตรีสากล โดยเฉพาะเปียโน

เรื่อง : บีเซลบับ ภาพ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

เรืออากาศตรี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ จากพวกเราไปเมื่อต้นเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา (5 ก.ย. 2561) ท่านเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล)ประจำปี 2535 โดยถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา ที่บ้านถนนลาดพร้าว เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ สิริรวมอายุ 90 ปี ทายาทตั้งศพสวดอธิษฐาน ณ โบสถ์วัดมหาไถ่ ซอยร่วมฤดี และจัดพิธีฝังส่งวิญญาณ ณ สุสานศานติคาม นครปฐมเมื่อวันที่ 11 ก.ย. ที่ผ่านมา

 

พิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรมกล่าวถึงประวัติของ ศ.พิเศษ ดร.แมนรัตน์ว่า ท่านเกิดเมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2471 โดยเป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นศิลปินผู้มีความเชี่ยวชาญชั้นสูงด้านดนตรีสากลโดยเฉพาะเปียโน ได้แสดงฝีมือจนมีชื่อเสียงเป็นที่ปรากฏยกย่องของบุคคลทั่วไป

ศ.พิเศษ ดร.แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ มีผลงานประพันธ์เพลง 100 กว่าเพลง เพลงที่มีชื่อเสียง ได้แก่ รักเอย ชั่วฟ้าดินสลาย จับปูดำขยำปูนา รักลวง จากยอดดอย และเพลงสาวบ้านแต้ เป็นต้น ท่านเป็นศิลปินคนแรกที่นำหลักสูตรการเรียบเรียงเสียงประสาน เข้ามาเปิดสอนในประเทศไทย

 

“อาจกล่าวได้ว่า นักเรียบเรียงเสียงประสานในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นลูกศิษย์ที่เคยศึกษากับท่านมาก่อนแทบทั้งสิ้น และท่านยังอุทิศเวลาทั้งหมดเพื่อวงการดนตรีสากลของไทย โดยการเขียนตำราการเรียบเรียงเสียงประสาน เป็นกรรมการและที่ปรึกษาเพื่อประโยชน์ต่อวงการดนตรีมากหลายคณะ อีกทั้งช่วยเหลือสังคมสาธารณะประโยชน์มากมาย” พิมพ์รวีเล่า

ด้านวิชาการการเรียน การสอน ศ.พิเศษดร.แมนรัตน์ยังได้เป็นผู้สร้างสรรค์งานเป็นผู้ให้ความรู้ต่าง ๆ ให้กับทุกสถาบัน ทุกหน่วยงาน จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล) ในปี 2535 ดังกล่าว ด้านชีวิตส่วนตัว สมรสกับ ลออวรรณ ศรีกรานนท์ มีบุตร 1 คน ได้แก่ ภาธร ศรีกรานนท์

 

สำหรับเกร็ดชีวประวัติ ท่านมีชื่อเดิมว่า เรมอนโด อมาโต เดอ ซีเกร่า (Reimondo Amato de Sequeira) ลูกครึ่งไทย-โปรตุเกส เป็นสมาชิก วงดนตรี อ.ส. วันศุกร์ ทั้งชื่อจริงและนามสกุลจริงของท่านได้รับพระราชทานนามในภาษาไทยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า “แมนรัตน์ ศรีกรานนท์”

ต่อมาทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนส่วนพระองค์ ส่งไปเรียนวิชาเรียบเรียงเสียงประสานที่ โรงเรียนการดนตรีเบิร์กลีย์ ที่เมืองบอสตัน สหรัฐอเมริกา (ปัจจุบันคือวิทยาลัยดนตรีเบิร์กลีย์) 

ท่านเป็นผู้ก่อตั้งคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และเป็นอาจารย์พิเศษคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมทั้งเป็นผู้บริหารโรงเรียนดนตรีสยามกลการ ในชีวิตของท่านได้ประพันธ์เพลงมากกว่า 1,000 เพลงดังกล่าว ผลงานสร้างชื่อคือรักเอย ซึ่งได้รับพระราชทานรางวัลแผ่นเสียงทองคำ และเพลงชั่วฟ้าดินสลาย ซึ่งได้รับพระราชทานรางวัลแผ่นเสียงเงิน สำหรับเพลงจับปูดำขยำปูนา เป็นเพลงในท่วงทำนองเด็ก ๆ ร้องเล่นสนุกสนาน เชื่อว่าเด็ก ๆ ที่ปัจจุบันอายุเกิน 50 ปีทุกคน คงจำกันได้