ไลฟ์สไตล์

ทำบุญถวายเทียนพรรษา

  • 31 กรกฎาคม 2561, 09:00 น. |
  • เปิดอ่าน 929
Share on Google+
LINE it!
- +

การถวายพรรษาเทียนเแก่วัดถือว่าได้ทำบุญด้วยการให้แสงสว่างอานิสงส์มากมาย

เรื่อง : แมงโก้หวาน ภาพ : แสงแห่งศรัทธา

การที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระสงฆ์อยู่จำพรรษา 3 เดือนในช่วงฤดูฝน เนื่องจากสมัยพุทธกาลมีภิกษุจาริกไปยังที่ต่างๆ แล้วไปเหยียบย่ำพืชผักข้าวกล้าที่ชาวบ้านปลูกไว้ แต่ก็ทรงอนุญาตให้ไปค้างแรมที่อื่นได้ถ้ามีเหตุจำเป็น เช่น โยมพ่อโยมแม่ไม่สบาย พระอุปัชฌาย์อาจารย์อาพาธ ไปปฏิบัติศาสนกิจ เช่น ประชุม สอนหนังสือ เป็นต้น แต่ต้องกลับภายใน 7 วัน

การที่พระอยู่ประจำที่ไม่ไปค้างแรมที่ไหน ท่านก็อยู่วัดศึกษาเล่าเรียน ศึกษาหาความรู้ในพระไตรปิฎก ทำกิจวัตรต่างๆ ในสมัยก่อนกลางคืนต้องอาศัยแสงสว่างจากแสงเทียนในการทำกิจวัตรของสงฆ์ เพราะยังไม่มีไฟฟ้า แต่เทียนเล่มเล็กนอกจากสว่างน้อยแล้วจุดได้ไม่นานก็หมดเล่ม สมัยนี้เลยมีการหล่อเทียนพรรษาเล่มใหญ่เพื่อให้พระได้ใช้ จึงเกิดการถวายเทียนพรรษา

เวลานี้เพิ่งเข้าพรรษามาได้ไม่นาน ชาวพุทธท่านใดอยากจะทำบุญถวายเทียนพรรษาก็ยังทำได้ตลอด สามารถซื้อไปถวายวัดใกล้บ้าน หรือวัดที่ตัวเองศรัทธาก็ได้บุญ ถ้าเป็นไปได้ แนะนำให้ซื้อไปถวายวัดตามชนบทห่างไกล เทียนที่ได้รับการถวาย พระท่านก็จะใช้จุดบูชาพระเวลาทำวัตรสวดมนต์เช้าเย็น เวลาทำสังฆกรรม เช่น ลงโบสถ์ฟังสวดพระปาติโมกข์ เป็นต้น

นอกจากนี้ เวลาไฟฟ้าดับโดยเฉพาะช่วงกลางคืน ซึ่งในต่างจังหวัดเวลาฟ้าฝนตกมักจะเกิดปัญหาไฟฟ้าดับกว่าไฟฟ้าจะมาก็กินเวลาหลายชั่วโมง บางทีต้องรอถึงเช้า พระท่านก็จะใช้เทียนที่ชาวบ้านถวายนี่แหละจุดให้แสงสว่าง

สาธุชน ถ้าจะทำบุญถวายเทียนพรรษาใหญ่ๆ สักคู่ เลือกวัดในชนบทก็ดีแล้วหาโอกาสไปถวายในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ สาธุๆ