ไลฟ์สไตล์

มุทิตาจิต 89 ปี ส.พลายน้อย

  • 7 มิถุนายน 2561, 09:00 น. |
  • เปิดอ่าน 528
Share on Google+
LINE it!
- +

ส.พลายน้อย อีกหนึ่งบุคลากรทรงคุณค่าในแวดวงวรรณกรรม

เรื่อง : ไรเฟิลเบิร์ด

เพิ่งผ่านวันครบรอบวันเกิด 89 ปี ของ “ส.พลายน้อย” หรือ  “สมบัติ พลายน้อย” ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ปี 2553 ในโอกาสนี้ “วรพันธ์–เจติยา โลกิตสถาพร” ผู้บริหารบริษัทสถาพรบุ๊คส์ จำกัด ได้จัดงานมุทิตาจิตฉลองวันเกิดครบรอบวันเกิดปีที่ 89 ของ ส.พลายน้อย ณ ร้านโรงสี ล้ง 1919

ส.พลายน้อย เป็นนักอ่าน นัก ค้นคว้า และนักเขียนที่รอบรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิต และพื้นฐานวัฒนธรรมไทย ทั้งยังได้สร้างสรรค์ผลงานทั้งวรรณคดี ประวัติศาสตร์ โบราณคดี อักษรศาสตร์ ชีวประวัติ บุคคลสำคัญ วรรณคดี สารคดีทั่วไป มา กว่า 6 ทศวรรษ และยังจัดทำสารานุกรมวัฒนธรรมไทย และสารานุกรมประวัติศาสตร์ไทย ซึ่งผลงานดังกล่าวใช้เป็นแหล่งเพื่ออ้างอิงได้ อีกทั้งมีผลงานเขียนในรูปแบบนิทานที่ให้ความรู้ทั้งนิทานไทย และนิทานนานาชาติอีกเป็นจำนวนมาก งานของ ส.พลายน้อย ที่ได้ตีพิมพ์เป็นรูปเล่มจากอดีตถึงปัจจุบันมีมากกว่า 100 เล่ม โดยที่ผลงานเขียน การค้นคว้า และเรียบเรียงได้อำนวยประโยชน์ และให้ความรู้อย่างกว้างขวางทุกระดับ

เพื่อเชิดชูครูสมบัติ พลายน้อย ที่เป็นทั้งนักเขียนที่สร้างผลงานด้านภาษา ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมไว้มากมาย นอกจากนี้ยังเป็นครูของเหล่าลูกศิษย์ที่รักในงานเขียนและผู้ที่สนใจศึกษาเรื่องราวต่างๆ ที่ท่านถ่ายทอด สถาพรบุ๊คส์จึงนำกาพย์ห่อโคลง ประพันธ์โดย "ชมัยภร แสงกระจ่าง" เพื่อเชิดชูครู

 

 

ยงยืนยอดเยี่ยมแล้ว กราบครู

“สมบัติ” อักษรพรู  พร่างพร้อม

“พลายน้อย”ยิ่งยศชู  เชิดชื่น

“แปดสิบเก้า”ปีล้อม  ด้วยรักสนองสนาน

ยอดเยี่ยมเจิดจำรัส  ครู “สมบัติ”อักษรสราญ

บันทึกทั้งเหตุการณ์  และทุกสิ่งไว้ด้วยใจ

บ้านเมืองและผู้คน  ล้วนบันดลความเป็นไทย

จดจำทุกสมัย   และจดจารทุกเวลา

ชื่อว่า “ส.พลายน้อย”  คือผู้รักในอักษรา

สืบทอดเส้นทางมา  อย่างผู้รู้และเชี่ยวชาญ

นักเขียนสารคดี   ผู้มากมีซึ่งข่าวสาร

เรื่องเล่าและตำนาน  ละเอียดลออเห็นภาพเพลิน

ภาษางามและง่าย  อ่านสบายไม่ขาดเกิน

เรื่องราว ดังเชื้อเชิญ  ให้เรียนรู้สู่รากไทย

ขอบคุณทุกถ้อยคำ  ที่ชื่นฉ่ำและชูใจ

ยังตรึงอยู่ภายใน  ด้วยความรักและผูกพัน

กราบศิลปินแห่งชาติ  ผู้องอาจทางสร้างสรรค์

“แปดสิบเก้า”แห่งวารวัน ขอยิ่งยืนยิ่งดีเทอญ

 

ส.พลายน้อย