ไลฟ์สไตล์

มารยาทสังคมที่คนควรตระหนัก

  • 27 เมษายน 2561, 09:00 น. |
  • เปิดอ่าน 2,460
Share on Google+
LINE it!
- +

มารยาททางสังคมสร้างสรรค์สังคมให้สดใสและน่าอยู่เสมอ

เรื่อง : แมงโก้หวาน  ภาพ : เอพี

มารยาททางสังคมถือเป็นสิ่งสำคัญที่คนเราต้องมีและตระหนัก การทำอะไรจึงควรคำนึงถึงความรู้สึกของคนอื่น ถึงอกเขาอกเรา สังคมจึงจะน่าอยู่ แต่บางคนก็ไม่สนใจว่าสิ่งที่ตัวเองทำจะไปกระทบหรือสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นหรือไม่ หรือบางคนถูกคนอื่นทำอะไรนิดหน่อยโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจด้วยก็ตีโพยตีพายจนสังคมมองว่าเป็นการทำเกินไปหรือเปล่าก็มีให้เห็น

คำว่า มารยาท เป็นคำทรงพลังและมีผลต่อความรู้สึกของคนอยู่แล้ว เช่น ถ้ามีใครมาบอกเราว่าเธอมีมารยาทดีมากเลย น่ารัก เวลาเดินผ่านผู้ใหญ่แสดงความอ่อนน้อม เวลาพูดกับผู้ใหญ่ก็อ่อนหวาน ย่อมส่งผลในด้านบวกต่อจิตใจ แต่ถ้ามีคนมาบอกว่าไม่มีมารยาทเลย ชอบแซงคิวคนอื่น ไม่มีใครรู้สึกดีแน่นอน แล้วคนที่ทำแบบนี้ยังถูกประณามจากสังคมอีกด้วย

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานวุฑฺโฒ) พระนักคิดนักเขียนชื่อดัง ได้นิยามคำว่า “มารยาท” ไว้ค่อนข้างครอบคลุม คือ การระวังป้องกันไม่ให้ตัวเราไปทำสิ่งที่สร้างผลกระทบทางลบต่อรอบข้างหรือคนอื่นที่อาจรู้จักหรือไม่รู้จักกันให้เขาเกิดความหงุดหงิด รำคาญใจ หรือความเดือดร้อน ทั้งโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ทั้งโดยรู้ตัวหรือบางทีไม่รู้ตัว ทั้งในทางกายและความรู้สึกทางใจ

“ทางกาย เช่น สมมติกลิ่นตัวแรง กลิ่นปากเหม็น เข้าไปใกล้ใครแม้ไม่รู้จักกัน เพียงแค่เขาคนนั้นยืนอยู่ใกล้เรา หรือเราเดินไปใกล้เขาแล้วกลิ่นตัวหรือกลิ่นปากได้ก่อความทุกข์ความรำคาญใจให้ หรือเนื้อตัวไม่สะอาด เล็บยาวสกปรกดำเขรอะ ขี้มูกในจมูก ขนจมูกยาวโผล่ออกมาข้างนอกจนน่าเกลียด คนเห็นแล้วไม่สบายตา หรือผมเผ้ารกรุงรัง การแต่งตัวไม่สะอาด รวมถึงการประพฤติไม่เหมาะสม เช่น การแซงคิวคนอื่น เป็นต้น

ขณะการกระทำที่ส่งผลกระทบความรู้สึกทางใจ เช่น คำพูดที่เราพูดออกไป ทำให้คนอื่นไม่พอใจไหม หรือทำให้ความภาคภูมิใจของเขาลดลงไปหรือเปล่า อย่าลืมว่าคนเราต้องการความเคารพตนเอง เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตน ฉะนั้น ถ้าเมื่อใดที่ใครมากระทำสิ่งอันเป็นการทำลายหรือลดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนอื่นก็ถือว่าผู้นั้นขาดมารยาทที่ดีทางสังคม”

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ กล่าวว่า คนเราเวลาทำหรือพูดอะไร ถ้าตระหนักในมารยาททางสังคม รู้จักการให้เกียรติคนอื่น คำนึงถึงอกเขาอกเรา ย่อมทำให้สังคมน่าอยู่