ไลฟ์สไตล์

ดร.พระมหาอ้าย เขียนคู่มือ ‘เอาไงดีกับชีวิต’

  • 12 เมษายน 2561, 09:00 น. |
  • เปิดอ่าน 2,502
Share on Google+
LINE it!
- +

พระธรรมทูตเผยแพร่พระพุทธศาสนาผ่านคมคำและความคิดในงานเขียนเล่มล่าสุด

เรื่อง : กาญจนา อายุวัฒน์ธนชัย

พระภิกษุผู้อุทิศตนเป็นพระธรรมทูตนำคนไทยไปตามรอยพระพุทธเจ้าที่ประเทศอินเดียมาอย่างยาวนานอย่าง ดร.พระมหาอ้าย ธีรปัญโญ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (พระพุทธศาสนา) จากมหาวิทยาลัยเดลี สาธารณรัฐอินเดีย โดยขณะที่ศึกษาอยู่ที่แผ่นดินพระพุทธภูมินั้น ท่านเป็นพระวิทยากรบรรยายพุทธสังเวชนียสถาน ปัจจุบันเป็นพระธรรมทูตพิเศษ ดำรงชีวิตอิสระเรียบง่ายตามแนวทางพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยการอุทิศตนทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งภายในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาบ้านเกิดที่จังหวัดมหาสารคามในโครงการคืนปัญญาเพื่อพัฒนาแผ่นดินเกิด

 

ล่าสุด ดร.พระมหาอ้าย ได้เขียนหนังสือเรื่อง ‘เอาไงดีกับชีวิต’ หนังสือที่เกิดขึ้นจากการตกผลึกชีวิตของ ดร. พระมหาอ้าย ทำให้ท่านเกิดการเรียนรู้วิถีทางโลกและเข้าใจทางธรรม จนเป็นเรื่องเล่าที่เหมาะกับชีวิตของคนยุคนี้ เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตได้อย่างลงตัว

เปรียบเหมือนสะพานเชื่อมรอยต่อระหว่างความทุกข์ให้ก้าวไปสู่ความสุข เชื่อมความสับสนให้มองเห็นภาพชีวิตที่ชัดเจน เชื่อมความเบื่อหน่ายไปสู่ความรื่นรมย์ เชื่อมความหลงผิดไปสู่ความเห็นถูก และเชื่อมความท้อแท้ให้มีกำลังใจอีกครั้ง

ยกตัวอย่างส่วนหนึ่งของบท หนีเงาตนเอง เขียนไว้ว่า “อย่าไปคาดหวังความถูกใจจากใครคนอื่น แม้นใจของเราแท้ๆ ยังบังคับให้ถูกใจฝ่ายเดียวไม่ได้ อยู่กับคนก็อย่าไปหลงคำคน อยู่กับตนก็ให้เข้าใจตน จึงจะถูกต้อง” หรือในบท รอดเพราะลู่ตามลม ที่ว่า “ชีวิตยิ่งอยู่สูงก็ยิ่งหนาว เพราะเติบโตแนวตั้ง ชีวิตยิ่งอยู่ต่ำยิ่งต้องระวัง เพราะวางอยู่แนวนอน”

หนังสือเล่มนี้ท่านได้เขียนไว้ทั้งสิ้น 21 คำคม 21 รูปภาพ และ 21 เรื่องเล่า ที่จะชี้ทางสว่างให้ผู้อ่านมองเห็นชีวิตอีกด้านที่สุขสมดุล ช่วยให้ขึ้นมาจากหลุมพลางจากความสับสนในชีวิต พร้อมยังบอกทางไปต่อเพื่อให้ชีวิตไม่หลงทางไปในทางเสื่อม และสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นใจ

ดร.พระมหาอ้าย ธีรปัญโญ อุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาที่วัดนาคปรก ได้รับฉายาว่า “ธีรปัญโญ” หมายถึง ผู้มีปัญญาดุจนักปราชญ์ และหนังสือเอาไงดีกับชีวิตจะเป็นคู่มือในการพัฒนาชีวิตและจิตใจของคนไทยยุคปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้น ราคาเล่มละ 25 บาท จำหน่ายที่ร้านบุ๊คสไมล์เซเว่น-อีเลฟเว่น ทุกสาขาทั่วประเทศ