สุขภาพ

6 ไม้ตายห่างไกลโรคมะเร็งเต้านม

  • 27 กรกฎาคม 2560, 15:00 น. |
  • เปิดอ่าน 317
Share on Google+
LINE it!
- +

6 วิธีป้องกันมะเร็งเต้านม

เรื่อง พุสดี

1.สังเกตตัวเองอยู่เสมอ : สัญญาณที่บ่งบอกว่าเราอาจเป็นมะเร็งเต้านม ได้แก่ คลำเจอก้อนแข็งที่เต้านม มีความเปลี่ยนแปลงของลักษณะผิวหรือมีสีเปลี่ยนแปลงที่เต้านม มีรอยบุ๋มของผิวหนังบริเวณเต้านม หัวนมบุ๋ม มีเลือดออกจากหัวนม เป็นต้น ดังนั้น เราควรสังเกตและตรวจเต้านมด้วยตัวเองเป็นประจำทุกเดือน

2.ใครควรตรวจมะเร็งเต้านม : ผู้หญิงที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป หรือผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านม อาทิ มีประวัติของคนในครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านมอายุน้อยกว่า 40 ปี มีประจำเดือนตั้งแต่อายุยังน้อย กินยาคุมกำเนิดหรือยาฮอร์โมนทดแทนหลังวัยหมดประจำเดือน เป็นต้น

3.ดูแลตัวเองอยู่เสมอ : เลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ และออกกำลังกายทุกวัน วันละ 30 นาที จะช่วยให้เราห่างไกลจากโรคมะเร็งเต้านม เพราะการออกกำลังกายจะทำให้การหลั่งของฮอร์โมนเพศหญิงลดลง ซึ่งเป็นสาเหตุที่กระตุ้นให้เกิดมะเร็งเต้านม

4.เสริมหน้าอกไม่ได้เพิ่มความเสี่ยง : สาวๆ หลายคนกังวลว่าการเสริมหน้าอกจะทำให้ตนเองมีโอกาสเสี่ยงสูงในการเป็นมะเร็งเต้านมกว่าคนทั่วไป ซึ่งจริงๆ แล้วมีความเสี่ยงเท่าๆ กัน แต่จะตรวจหามะเร็งเต้านมยากกว่าคนทั่วไปเท่านั้นเอง

5.วิธีกำราบมะเร็งเต้านม : ได้แก่ 1.การผ่าตัด เป็นวิธีที่ดีที่สุดใน ระยะต้นๆ โดยตัดเฉพาะส่วนที่มีเชื้อมะเร็งเท่านั้น 2.การรักษาด้วยยาเคมี 3.การฉายแสง 4.รักษาทางชีวะ โดยการใช้ฮอร์โมนรักษา

6.เป็นแล้วสามารถรักษาให้หายได้ : โรคมะเร็งเต้านมมีโอกาสรักษาให้หายขาดได้ โดยกลับมาเป็นใหม่น้อยมาก หากว่าเจอในระยะต้นๆ ดังนั้นเราควรหมั่นตรวจเต้านมเป็นประจำ