สุขภาพ

ปีนี้ตรวจสุขภาพแล้วหรือยัง

  • 15 กรกฎาคม 2560, 09:00 น. |
  • เปิดอ่าน 2,869
Share on Google+
LINE it!
- +

เพื่อป้องกันหรือรักษาโรคได้อย่างถูกต้องควรที่ทุกคนจะต้องตรวจสุขภาพประจำปี

เรื่อง : แมงโก้หวาน ภาพ : เอพี

เลยครึ่งปีมาแล้วตรวจสุขภาพประจำปีแล้วหรือยัง อย่าลืมว่าการตรวจสุขภาพเป็นประจำมีความจำเป็นเพราะเป็นการตรวจค้นหาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค และช่วยปรับพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค นักเทคนิคการแพทย์หญิง (ทนพ.ญ.) กัญจนา สาเอี่ยม ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ หรือ N Health กล่าวว่า การตรวจสุขภาพที่มีประโยชน์ต้องเป็นการตรวจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและควรเลือกการตรวจเฉพาะที่มีประโยชน์ เหมาะกับเพศและวัย ที่สำคัญควรรู้ว่าตรวจอะไรบ้างในการตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินความจำเป็น

ทนพ.ญ.กัญจนา กล่าวต่อว่า การตรวจสุขภาพสำหรับผู้ใหญ่จะต้องครอบคลุม 3 ประเด็น คือ สัมภาษณ์ประวัติและการตรวจร่างกาย ผู้ตรวจต้องให้ข้อมูลประวัติทั่วไป ลักษณะการทำงาน โรคประจำตัว ประวัติการเจ็บป่วยของคนในครอบครัว พฤติกรรมการกิน ประวัติการใช้ยาและสารเสพติด พร้อมทั้งตรวจร่างกาย ด้วยการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว วัดสะโพก ตรวจชีพจร ความดันโลหิต และการคลำเต้านมเพื่อค้นหาก้อนเนื้อที่อาจเป็นมะเร็งเต้านม

“ผู้ที่อายุมากกว่า 40 ปี ควรตรวจทวารหนัก ทุก 3-5 ปี และควรตรวจสายตา ผู้หญิงควรตรวจเต้านม ปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ยังมีการตรวจพิเศษอื่นๆ ที่อาจเกิดเนื่องมาจากภาวะเสื่อมของร่างกาย ได้แก่ การตรวจการได้ยิน การตรวจตาเพื่อประเมินภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคต้อโดยเฉพาะต้อหินและต้อกระจกที่พบมากในผู้มีอายุมากขึ้น รวมถึงการตรวจเหงือกและฟัน”

ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ กล่าวต่อว่า การตรวจทางห้องปฏิบัติการแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้ที่อายุน้อยกว่า 40 ปี มีการตรวจเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาว ตรวจปัสสาวะ ตรวจอุจจาระ ตรวจค้นหามะเร็งปากมดลูกในผู้หญิง ตรวจระดับไขมันในเลือด เอกซเรย์ปอด ส่วนคนที่อายุ 40 ปีขึ้นตรวจเหมือนกับผู้ที่อายุน้อยกว่า 40 ปีและมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มด้วย

“การตรวจน้ำตาลในเลือดเพื่อประเมินภาวการณ์เป็นหรือเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน ตรวจความหนาแน่นของกระดูกในหญิงที่หมดประจำเดือนเพื่อประเมินภาวะกระดูกพรุน ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยวิธี Mammogram ตรวจมะเร็งลำไส้โดยตรวจเลือดในอุจจาระ การตรวจความบกพร่องของต่อมไทรอยด์ ตรวจคลื่นหัวใจเพื่อดูการทำงานของหัวใจและภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ การตรวจระดับครีอะตินีน (Creatinine) ในซีรัมเพื่อดูภาวะไตวายเรื้อรัง”

สำหรับการตรวจที่ไม่แนะนำให้ทำ ทนพ.ญ.กัญจนา กล่าวว่า ได้แก่การตรวจอัลตราซาวด์ท้อง และการตรวจหาเซลมะเร็ง ซึ่งการตรวจเหล่านี้จะทำก็ต่อเมื่อการตรวจสุขภาพในเบื้องต้นพบว่ามีภาวะเสี่ยง ซึ่งแพทย์จะสั่งให้ตรวจเพิ่มภายหลังจากที่ทราบผลการตรวจสุขภาพตามรายการข้างต้นก่อน สำหรับผู้สูงอายุรวมถึงหรือใกล้เข้าสู่วัยสูงอายุควรพบแพทย์อยู่เสมอ และควรตรวจสุขภาพประจำปี พร้อมดูแลสุขภาพในแบบเบื้องต้นเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงจะได้หางไกลจากโรคภัยไข้เจ็บมากขึ้น