สุขภาพ

“ตรวจคัดกรอง” ก่อนมีเบบี๋ พ่อแม่ยุคใหม่รู้จักหรือยัง?

  • 21 พฤษภาคม 2560, 09:00 น. |
  • เปิดอ่าน 6,605
Share on Google+
LINE it!
- +

ผู้เชี่ยวชาญ แนะพ่อแม่ไม่อยากให้ลูกเกิดพร้อมโรคธาลัสซีเมีย โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง หรือกลายเป็นเด็กดักแด้ ให้ใส่ใจเรื่องตรวจคัดกรองก่อนตั้งครรภ์ลดความเสี่ยงโรคพันธุกรรมได้

เรื่อง : ปอย

“ท้องปลอดโรค ลูกปลอดภัย” ควรเป็นสโลแกนที่พ่อแม่ต้องใส่ใจ ดร.เกษร เตียวศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและคัดกรองตัวอ่อน กล่าวว่า ในปัจจุบันโรคทางพันธุกรรมที่สามารถถ่ายทอดไปสู่ลูกมีมากกว่า 1,000 ชนิด เช่น โรคธาลัสซีเมีย โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง SMA โรคดักแด้ และโรคเท้าแสนปม

เกษร เตียวศิริ

 

แต่ที่พบมากที่สุดคือ โรคธาลัสซีเมีย จากสถิติตรวจพบว่า คนไทย 10 คน เป็นพาหะของโรคนี้ถึง 4 คน ซึ่งถือว่าสูงมาก ซึ่งในปัจจุบันพบว่าเด็กป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมียเฉลี่ยปีละ 10,000 คน ธาลัสซีเมีย (Thalassemia) คือ โรคโลหิตจางชนิดหนึ่งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม เกิดจากความผิดปกติในการสังเคราะห์ฮีโมโกลบิน ซึ่งเป็นโปรตีนสำคัญในเม็ดเลือดแดง ทำหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนจากปอดไปยังอวัยวะต่าง ๆ ทั่วร่างกาย ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียจะไม่สามารถสร้างโปรตีนโกลบินได้ตามปกติ หรืออาจสร้างได้น้อยลง ส่งผลให้เม็ดเลือดแดงของผู้ป่วยขาดความยืดหยุ่น และมักจะถูกม้ามทำลาย นำไปสู่ภาวะโลหิตจางหรือภาวะซีด (Anemia) และทำให้เม็ดเลือดแดงลำเลียงออกซิเจนไปส่วนต่างๆ ของร่างกายได้น้อยลง

พรมสันต์ จิตรนาศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร กล่าว ศูนย์ซูพีเรีย เอ.อาร์.ที ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากและวินิจฉัยพันธุกรรมตัวอ่อน เทคโนโลยีทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเกิดโรคพันธุกรรม จึงได้ริเริ่มโครงการ   “ท้องปลอดโรค ลูกปลอดภัย”  ต่อเนื่องเป็นเวลา 10 ปี เพื่อให้ความรู้กับคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการมีลูก ซึ่งถือเป็นการช่วยลดความเสี่ยงการมีบุตรไม่ให้เป็นโรคทางพันธุกรรม เพื่อให้เด็กที่เกิดมาปลอดโรค โดยเล็งเห็นว่า “การป้องกันก่อนการเกิด มีค่ามหาศาลกว่าการแก้ไข”  โครงการนี้เกิดขึ้นด้วยเพราะเจตนารมณ์ของศูนย์ฯ ลดการถ่ายทอดโรคทางพันธุกรรมจากพ่อแม่สู่ลูก รวมทั้งสิ้น 4 โรค คือ 1. โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงSMA 2. ภาวะแท้งคุกคาม 3. โรคท้าวแสนปม 4. โรคธาลัสซีเมีย ที่มีการคัดกรองก่อนการตั้งครรภ์ และแบบการวางแผนเพื่อช่วยเหลือสำหรับเด็กที่เกิดมาเป็นโรคธาลัสซีเมียแล้ว แต่อยู่ในช่วงอายุเหมาะสมก็สามารถมาติดต่อเข้าร่วมโครงการนี้ได้"

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและคัดกรองตัวอ่อน ดร.เกษร กล่าวเพิ่มเติมว่า โดยปกติแล้วพ่อแม่ที่เป็นพาหะหรือโรคทางพันธุกรรมจะมีการถ่ายทอดโรคไปสู่ลูก ซึ่งมีมากมายหลากหลายชนิด หรือคุณแม่บางรายมักเจอปัญหาการแท้งซ้ำซาก การวางแผนการมีบุตรจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเทคโนโลยีในปัจจุบันของศูนย์ จะตรวจความผิดปกติทางพันธุกรรมของตัวอ่อนจากผลการตรวจอย่างละเอียดในระดับยีนและโครโมโซม เพื่อคัดตัวอ่อนที่มีพันธุกรรมผิดปกติออกไป ก่อนจะย้ายตัวอ่อนที่สมบูรณ์กลับสู่ครรภ์มารดา หรือแม้แต่ในกรณีที่หากพ่อแม่เป็นพาหะแล้วทำให้เด็กที่เกิดมาต้องเป็นโรคธาลัสซีเมีย ที่ศูนย์ฯ ก็สามารถช่วยผู้ป่วยเด็กให้มีโอกาสหายได้ด้วยการใช้เซลล์ต้นกำเนิด หรือสเต็มเซลล์ที่มีเนื้อเยื่อที่เข้ากันได้มารักษา ด้วยการคัดกรองตัวอ่อนและจับคู่เนื้อเยื่อที่ตรงกัน (HLA-Matching) เพื่อให้แม่ให้กำเนิดบุตรอีกหนึ่งคน แล้วนำเซลล์ต้นกำเนิดจากบุตรคนน้องนำไปปลูกถ่ายรักษาบุตรคนพี่ได้ เพราะเด็กที่เกิดมาได้ผ่านกระบวนการตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีเมีย และผ่านกระบวนการตรวจความเข้ากันของเนื้อเยื่อมาแล้ว โครงการ “ท้องปลอดโรค ลูกปลอดภัย” จึงถือเป็นโครงการช่วยเหลือสังคมเพื่อช่วยลดปัญหา และลดภาวะความเสี่ยงในการเกิดโรคทางพันธุกรรมได้เป็นอย่างมาก

ดร.เกษร กล่าวปิดท้าย “โครงการ “ท้องปลอดโรค ลูกปลอดภัย” ถือเป็นโครงการต้นแบบที่ดี ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความรู้ ความเข้าใจ ก่อนการตั้งครรภ์อย่างถูกต้อง เป็นการหยุดการถ่ายทอดโรคทางพันธุกรรมไม่ให้ไปสู่ลูกที่จะเกิดมา ซึ่งความจริงแล้วอยากแนะนำคุณพ่อคุณแม่ที่คิดอยากมีลูกทุกคนว่า ไม่จำเป็นต้องมีโรคถ้ารู้สึกว่าตนเองมีบุตรยาก ก็สามารถเข้ามาปรึกษาที่ศูนย์ฯ ได้ เพราะอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้พบว่า แม้จะไม่มีโรคก็อาจจะมีภาวะอื่นแทรกซ้อนอยู่ เช่น ภาวะแท้งคุกคาม ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ผู้เป็นแม่มักไม่เคยทราบมาก่อน ดังนั้นการเข้ามารับคำปรึกษาจึงเป็นทางเลือกที่ดีเพื่อวางแผนการตั้งครรภ์ต่อไป” สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “ท้องปลอดโรค ลูกปลอดภัย” สามารถสอบถามรายละเอียด โทร 081 622 6444 หรือส่งรายละเอียดมาที่อีเมล pgd_assist@thaisuperiorart.com