สุขภาพ

งดเหล้าครบพรรษา

  • 11 สิงหาคม 2561, 09:00 น. |
  • เปิดอ่าน 189
Share on Google+
LINE it!
- +

ปลุกพลังมด ชวน ช่วย เชียร์ คนลด ละ เลิกดื่มเหล้า

เรื่อง : ไรเฟิลเบิร์ด


ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวถึงกิจกรรมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี 2561 ภายใต้แนวคิด “พลังมด...ชวนงดเหล้าครบพรรษา” โดย สสส.และ สคล. (สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า) ริเริ่มโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาตั้งแต่ ปี 2546 ถือว่าประสบความสำเร็จ ประชาชนเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ปีนี้เน้นดำเนินการในพื้นที่ชุมชนต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในการให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ค้นหาผู้ติดสุรา ให้คำปรึกษาการเลิกดื่มที่ถูกต้อง การส่งต่อเพื่อบำบัดกรณีดื่มจนเสพติดเป็นผู้ป่วย ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ในโครงการ 155 นายอำเภอ ชวนงดเหล้าเข้าพรรษาในพื้นที่ และร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยรณรงค์ผ่านโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กว่า 30,000 แห่ง ให้ความรู้พิษภัยของสุราแก่เด็กนักเรียน นำไปเผยแพร่และชักชวนพ่อแม่ผู้ปกครองให้ลด ละ เลิกดื่มสุรา พร้อมทำงานกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า พัฒนาศักยภาพคนเลิกดื่มสุราตลอดชีวิต หรือ "คนหัวใจเพชร" นอกจากนี้ ยังมีการฝึกอบรม พัฒนาจิตใจ ให้ผู้ที่ลด ละ เลิก การดื่มสุราในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาให้สามารถเลิกได้ตลอดชีวิต ผ่านโปรแกรมสติบำบัด การอบรมโดยใช้หลักแพทย์วิถีธรรม และการใช้แนวทางทางพุทธศาสนาควบคู่ไปด้วย

 

เภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) กล่าวว่า การงดเหล้าครบพรรษา 3 เดือน นอกจากประหยัดเงินค่าเหล้า ยังนำเงินไปซื้ออาหารรับประทานได้ทั้งครอบครับ ที่สำคัญ คืนเวลาในวงเหล้ากลับมาให้ครอบครัว
“หลายครอบครัวยอมรับว่าช่วงเข้าพรรษา เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุด และจะช่วยตัดวงจรการดื่ม ทำให้อุบัติเหตุ อาชญากรรมลดลง การเสียชีวิตลดลงกว่าช่วงปกติ นั่นแปลว่า 3 เดือนนี้จะช่วยลดจำนวนผู้เสียชีวิต ผู้พิการได้ และหากงดเหล้าต่อเนื่องหลังออกพรรษา ซึ่งมีทั้งผู้ที่เลิกดื่มตลอดชีวิตด้วย ยิ่งเซฟชีวิตคนบนท้องถนนได้อีกเป็นจำนวนมาก”

อย่างไรก็ตามชุมชนคนรอบข้างมีบทบาทในการ ชวน ช่วย เชียร์ คือ

1.ชวนกัน งดเหล้าเข้าพรรษา และร่วมกำหนดกติกาชุมชน จัดงานเลี้ยงที่ไม่มีเหล้า

2.ช่วย คือ วัดช่วยจัดพิธีกรรมบวชใจ ปฎิญาณตนงดเหล้า ร้านค้าก็ช่วยงดขายเหล้าช่วงเข้าพรรษา

3.เชียร์ ให้เด็กๆเชียร์พ่อแม่ผู้ใหญ่ให้ ลด ละ เลิกเหล้า และชุมชนจัดเวทียกย่องคนที่งดเหล้าได้ครบพรรษาเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม ทั้งสุขภาพ ครอบครัว ลดอุบัติเหตุ อาชญากรรม