สุขภาพ

บริหารสมองกันดีกว่า!

  • 11 มกราคม 2561, 09:00 น. |
  • เปิดอ่าน 1,311
Share on Google+
LINE it!
- +

ความคิดแล่นดี มีความสุข เพราะวิธีใช้(สมอง)

เรื่อง : บีเซลบับ ภาพ : เอเอฟพี

มนุษย์ทุกคนมีองค์ประกอบ 2 อย่างที่เหมือนกัน คือ ร่างกายและจิตใจ หากทั้งสองส่วนมีความสัมพันธ์กัน มีความสมดุลกัน ก็ย่อมทำให้เรามีร่างกายแข็งแรงและสุขภาพจิตดี กุญแจสำคัญคือ ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ ซึ่งทำหน้าที่เชื่อมโยงสมองกับร่างกายเข้าด้วยกัน

การบริหารสมองเพื่อชะลอความเสื่อม

การบริหารสมอง (Brain Activation) เป็นกลวิธีอย่างหนึ่งที่กระตุ้นสมองได้ออกกำลัง เพราะเมื่อฝึกออกกำลังสมองบ่อยๆ สมองจะมีการหลั่งสารที่เรียกว่า นิวโรโทรฟินส์ (Neurotrophins) เปรียบเสมือนอาหารสมอง ที่ทำให้เซลล์ประสาททำงานดีขึ้น และทำให้เนื้อเซลล์เจริญแข็งแรง

เมื่อเซลล์สมองแข็งแรง ก็จะทำให้เกิดความจำ การรับรู้และการทำงานของสมองระดับสูง คือการคิดคำนวณ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ แก้ปัญหา การตัดสินใจและการวางแผนที่ดีขึ้น ทำให้การทำงานของสมองยังคงประสิทธิภาพดี แข็งแรงและชะลอความเสื่อม

หลักการบริหารสมอง

1.การฝึกให้สมองส่วนต่างๆ มีการทำงานที่ประสานสัมพันธ์กัน

2.ฝึกกิจกรรมที่ต้องใช้กระบวนการทำงานของสมองอย่างเป็นระบบและผ่อนคลาย

3.ฝึกออกกำลังสมองบ่อยๆ สมองจะมีการหลั่งสารนิวโรโทรฟินส์ ทำให้เซลล์ “เดนไดรต์” ที่เชื่อมระหว่างเซลล์ประสาททำงานดีขึ้น จึงเป็นปัจจัยที่ทำให้เซลล์สมองแข็งแรง

4.ส่งเสริมให้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ การได้ยิน มองเห็น การได้กลิ่น ลิ้มรส และการสัมผัส ได้ทำงานประสานเชื่อมโยงกับความพึงพอใจ หรือที่เกี่ยวข้องกับ “อารมณ์” (Emotional sense) ได้ทำงานเชื่โยงกัน

5.การทำกิจกรรมที่ต้องใช้มือทั้งสองข้าง

ทำงานประสานกัน หรือฝึกทำกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องใช้ร่างกายซีกซ้ายและขวาทำงานไปพร้อมกัน ก็เท่ากับช่วยให้สมองทั้งสองซีก ได้รับการกระตุ้นและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพขึ้นด้วย

6.รู้จัก(ใช้)สมอง

สมองมี 2 ซีก ซีกขวาเป็นส่วนของการใช้รับรู้ด้านอารมณ์ ขณะที่สมองซีกซ้าย ทำหน้าที่ควบคุมการรับรู้ที่เป็นเหตุเป็นผล แยกแยะข้อเท็จจริง ทั้งสองส่วนทำงานร่วมกัน

7.การบริหารสมองให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

หัดทำกิจกรรมที่สมองทั้งสองส่วนทำงานเชื่อมโยงกัน เช่น เต้นรำ เล่นหมากรุก หมากล้อม โยคะ ครอสเวิร์ด และรำมวยจีน การทำงานบ้านหรืองานอดิเรกบางอย่าง ก็สามารถบริหารสมองได้ โดยลองหัดใช้มือทั้งสองข้างทำงานประสานกัน

เช่น การใช้มือทั้งสองข้างจับด้ามไม้กวาด ทำการกวาดบ้านพร้อมๆ กันทั้งสองมือ การล้างและเช็ดรถด้วยสองมือ หรือฝึกทำกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องใช้ร่างกายซีกซ้ายและขวาทำงานพร้อมกัน ส่วนงานอดิเรก เช่น การฟังเพลง ให้หลับตาฟัง เพื่อจะได้มีสมาธิจดจ่อกับดนตรีได้ดีขึ้น หลับตาปั้นตุ๊กตาด้วยดินน้ำมัน หรือประดิษฐ์ดอกไม้จากแป้ง กระตุ้นประสาทสัมผัสทางผิวหนังให้รับรู้ขณะสัมผัส เป็นต้น

ขอบคุณข้อมูล การบริหารสมองชะลอความเสื่อม โดยสุขพัชรา ซิ้มเจริญ ผู้เชี่ยวชาญการศึกษานิเทศน์ด้านสมอง