กินเที่ยว

วัดร่องเสือเต้น งดงามด้วยศิลปะไทยประยุกต์

  • 15 กุมภาพันธ์ 2562, 09:00 น. |
  • เปิดอ่าน 1,101
Share on Google+
LINE it!
- +

สิ่งที่ดึงดูดสำหรับผู้แวะมาเยียมเยือน วัดร่องเสือเต้น คือ พระอุโบสถใหม่ที่สร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบไทยประยุกต์ และตัววัดที่มีสีน้ำเงินสวยสะดุดตา

เรื่อง : มีนา ภาพ : วิชาญ เจริญเกียรติภากุล

วัดร่องเสือเต้น ที่ดูภายนอกมีความศิลปะที่ค่อนข้างทันสมัย แต่หากย้อนกลับไปในอดีตสถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของวัดร้างมาก่อน ดังจะพบเห็นได้จากเศษซากอิฐโบราณในบริเวณแห่งนี้เป็นจำนวนมาก ย้อนกลับไปเมื่อ 80-100 ปีก่อน จากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านชุมชนร่องเสือเต้น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย สมัยนั้นยังไม่มีบ้านเรือและผู้คนอาศัยอยู่มากนัก สัตว์ป่าในสมัยนั้นมีมาก โดยเฉพาะเสือที่กระโดดข้าวร่องน้ำไป ๆ มา ๆ ชาวบ้านจึงเรียกว่า “ร่องเสือเต้น” และกลายเป็นชื่อหมู่บ้านเรียกกันว่า บ้านร่องเสือเต้น

 

เมื่อปี พ.ศ. 2539 ชาวบ้านร่องเสือเต้น ทุกหลังคาเรือนได้ประชุมปรึกษาหารือกนเรื่องการบูรณะวัดร่องเสือเต้น เพื่อให้เป็นแหล่งศูนย์รวมจิตใจชาวบ้าน ประวัติการก่อสร้างวิหารแห่งนี้ก่อสร้างเมื่อปี 2548 สร้างอุโบสถใหม่มีขนาดความกว้าง 13 เมตร ยาว 48 เมตร สร้างบนเนื้อที่ราว 6 ไร่ โดยใช้สีน้ำเงินฟ้า แสดงถึงธรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ขจรขจายไปทั่วโลก ซึ่งเป็นหลักคำสอนที่เป็นจริงตามเหตุและผลเปรียบดังท้องฟ้าที่สดใส

วัดร่องเสือเต้น งดงามด้วยศิลปะแนวพุทธศิลป์ร่วมสมัยที่แฝงด้วยหลักธรรมคำสอนของพุทธองค์ นอกจากภายนอกวัดที่งดงามแล้ว ประวัติพระประธานในวิหารได้ทำการสร้างให้มีขนาดพระสูง 6.5 เมตร หน้าตักกว้าง 5 เมตร โดยมีพระรอดลำพูน จำนวน 85,000 องค์และแก้วแหวนเงินทอง หลายสิ่งใต้พระพุทธรูป อนึ่งได้รับพระราชทานนามพระบรมสารีริกธาตุ จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปริณายก บรรจุที่พระเศียรอง พระประธานและได้รับพระราชทานนามองค์พระประธารว่า พระพุทธรัชมงคลบดตรีโลกนาถ หมายถึง พระพุทธเจ้าทรงเป็นมงคล เป็นเจ้าในความเป็นแห่งราชา เป็นที่พึ่งในสามโลก ภายในพระอุโบสถใหม่ที่สร้างขึ้น ด้วยศิลปะแบบไทยประยุกต์ ที่มีศิลปะที่มีความสวยงดงามแปลกตา จากฝีมือการรังสรรค์ของ พุทธา  กาบแก้ว  ศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงราย ลูกศิษย์ของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์  และเคยเข้าไปทำงานที่วัดร่องขุ่น  เป็นศิลปะประยุกต์ที่ เป็นเอกลักษณ์ใช้เฉดสีเป็นสีน้ำเงินฟ้าตัดกับสีทอง ลวดลายต่างๆ ที่พริ้วไหว

การเดินทางไปวัดร่องเสือเต้นตั้งอยู่ในเทศบาลนครเชียงราย ห่างจากสะพานแม่น้ำกก 300 เมตร เดินทางถนนสายแม่จัน-แม่สาย เมื่อข้ามสะพานแม่น้ำกกแล้วถึง ทางแยก เลี้ยวซ้านประมาณ 250 เมตร เข้าไปถนนสายแม่ยาวแล้วเลี้ยวซ้ายประมาณ 50 เมตร เข้าสู่วัดร่องเสือเต้น เวลาเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปสักการะองค์ประธานด้านในเวลา 8.00 – 19.00 น.