กินเที่ยว

ดื่มด่ำ “รากศิลปะไทยจากศตวรรษสู่ศตวรรษ ”ผ่านงานศิลป์อันทรงคุณค่า

  • 14 กันยายน 2561, 09:00 น. |
  • เปิดอ่าน 645
Share on Google+
LINE it!
- +

งานดีที่จะพาทุกคนไปตื่นตากับผลงานศิลปกรรมไทยประเพณีที่ไม่แพ้ชาติใดในโลก

เรื่อง : พุสดี

เสริมคุณ คุณาวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ ในโครงการส่งเสริมศิลปะไทย และเป็นนักสะสมเจ้าของผลงานศิลปะในคอลเลคชั่น ที่จัดแสดงนิทรรศการ“รากศิลปะไทยจากศตวรรษสู่ศตวรรษ” เผยถึงที่มาของนิทรรศการครั้งนี้ว่า ผลงานสะสมที่นำมาจัดแสดงเป็นผลงานสะสมของเขาและบุตรสาว (เหมือนฝัน สิริกรณ์ และ วาดฝัน คุณาวงศ์)

“ผมชื่นชอบผลงานศิลปะไทยประเพณีมาเป็นเวลานานกว่า 15 ปี โดยเริ่มค้นหางานสะสมมาตั้งแต่ก่อนที่จะก่อตั้งศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพฯ เมื่อปี 2547 โดยผมเริ่มสนใจ งานที่เป็นวิชวลอาร์ตอื่นๆ เช่น งานจิตรกรรม แล้วก็เชื่อมโยงมาถึงงานฝีมือแบบไทยประเพณีทุกประเภท ซึ่งงานฝีมือแบบไทยประเพณีของเรา สะท้อนออกมาในรูปแบบงานโบราณวัตถุ หรือ ชื้นงานที่มีอายุเก่าแก่อีกด้วย ตลอดการค้นหางานสะสมของผมเป็นการค้นหาที่เต็มไปด้วยแพสชั่น และสนุกมากที่ได้เสพสุนทรียภาพที่แตกต่างกัน ทั้งงานประติมากรรมสมัยใหม่ งานจิตรกรรมแบบร่วมสมัย ตลอดจนงานที่เป็นงานช่างสิบหมู่ ต่างๆ ได้แก่ โต๊ะ, ตู้, ตั๋ง, เตียง และ ศรีษะโขน รวมไปถึงเครื่องเคลือบสมัยสุโขทัย, ถ้วยโถโอชาม งานเบญจรงค์สมัยอยุธยา และหีบพระธรรมคัมภีร์ ที่มีลายแบบฝรั่ง ซึ่งคาดว่าเป็นผลงานในสมัยร.4”

ภาพเขียนไทย ปี 2544 (สมปอง อัครวงษ์ และคณะ)

 

ทั้งนี้ “นิทรรศการ รากศิลปะไทยจากศตวรรษสู่ศตวรรษ จะรวมคอลเล็คชั่นงานไทยประเพณีตั้งแต่โบราณวัตถุจนถึงศิลปะร่วมสมัยในยุคปัจจุบัน นำมาจัดแสดงทั้งหมด 37 ผลงาน โดยมีความหลากหลายครอบคลุมทั้งงานจิตรกรรม, งานประติมากรรม, หัวโขน, หุ่นหลวง เป็นต้น ซึ่งผู้ชมจะได้รับรู้ถึงเส้นทางของงานศิลปะไทยที่สืบทอดมายาวนาน ตั้งแต่สมัยสุโขทัย ล้านนาและยุคทองของอาณาจักรไทยในสมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ โดยเชื่อมโยงแหล่งอารยธรรมสำคัญหลายแหล่งในโลก ทั้งจากชมพูทวีปและจากฝั่งตะวันตก ซึ่งจะเห็นว่าเส้นทางของงานศิลปะไทยประเพณี ได้สร้างเอกลักษณ์ของงานในแต่ละยุคสมัย และเริ่มมีการเปิดรับเอาความงดงามของอารยธรรมอื่นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในงาน มีการนำเสนอเรื่องราวของความเป็นไทย โดยเใช้เทคนิคการสร้างงานศิลปะแบบตะวันตก ในช่วงสมัย ร. 5

หีบพระธรรมคัมภีร์ ราวสมัย ร.4

 

สัมผัสเอกลักษณ์ของผลงานศิลป์ไทยที่ไม่แพ้ศิลปะของชาติใดในโลกได้แล้วตั้งแต่วันนี้ - 4 พ.ย.นี้ ณ ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-088-3888 ต่อ 1303 และ 1314