ธรรมะ-จิตใจ

รู้ยัง... แค่มีความสุขอาจไม่ดีต่อตัวคุณ

  • 30 กรกฎาคม 2560, 09:00 น. |
  • เปิดอ่าน 286
Share on Google+
LINE it!
- +

การศึกษาล่าสุดเผย คนที่มีอารมณ์สุขเพียงอย่างเดียวไม่ได้ช่วยให้คุณมีสุขภาพดี เพราะชีวิตคนเราต้องมีความรู้สึก “บวก” อื่นผสมปนเข้าไปด้วย

เรื่อง : กาญจนา อายุวัฒน์ธนชัย

รายงานจากเว็บไซต์ time.com/time-health เผยผลการศึกษาล่าสุดจากวารสารอีโมชั่น (journal Emotion) ระบุว่า เพียงความสุขอย่างเดียวไม่ได้ช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดี เพราะความรู้สึกตื่นเต้น สนุกสนาน ภาคภูมิใจ แข็งแรง และมองโลกในแง่ดี ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ร่างกายแข็งแรง โดยผู้ที่มีอารมณ์บวกเหล่านี้จะมีความเสี่ยงเป็นโรคภัยไข้เจ็บน้อยลง และอาจลดความเสี่ยงการเป็นโรคเบาหวานและโรคหัวใจน้อยลงด้วย เนื่องจากความรู้สึกด้านบวกจะทำให้ร่างกายต่อต้านการติดเชื้อ

ผู้วิจัยได้ติดตามคนวัยกลางคนจำนวน 175 คนที่เข้าร่วมการทดลองด้านอารมณ์ โดยได้จดบันทึกความรู้สึกที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันแบ่งเป็น 32 อารมณ์ที่แตกต่างกัน ได้แก่ 16 อารมณ์บวก เช่น ความกะตือรือร้น ความอยากรู้อยากเห็น และ 16 อารมณ์ลบ เช่น ความรู้สึกกลัว ผิดหวัง เหน็ดเหนื่อย และความว้าวุ่นใจ ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 1 เดือน

จากนั้น 6 เดือนต่อมา นักวิทยาศาสตร์ได้นำเลือดของผู้เข้าร่วมการทดลองไปตรวจหาสัญญาณการติดเชื้อซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้อายุขัยสั้นลง โดยสรุปคือ ผู้ที่รายงานว่ามีอารมณ์บวกมากกว่าอารมณ์ลบมีผลเลือดที่ติดเชื้อน้อยกว่ากลุ่มคนที่รายงานว่ามีอารมณ์ลบมากกว่าอารมณ์บวก

“ทุกคนต้องให้ความสำคัญกับความรู้สึกภายใน และรู้เท่าทันตัวเองว่าเมื่อเจอสถานการณ์ที่อาจสร้างอารมณ์ด้านลบจะต้องควบคุมความคิดและความรู้สึกอย่างไร หรือต้องควบคุมปัจจัยภายนอกอย่างไรเพื่อป้องกันอารมณ์ที่ชั่วร้ายที่เป็นเชื้อร้ายแก่จิตใจและร่างกาย” แอนโทนี่ ออง (Anthony Ong) ศาสตรจารย์ด้านพัฒนาการมนุษย์ มหาวิทยาลัยคอร์เนลกล่าว

การควบคุมอารมณ์และความรู้สึกจากภายในจึงถูกพิสูจน์แล้วว่า สิ่งที่เป็นนามธรรมอย่างความรู้สึกส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายในแง่ของกายภาพได้จริง ซึ่งความรู้สึกที่ดีนั้นต้องมากกว่าแค่ความสุข แต่รวมถึงความมีชีวิตชีวาอื่นๆ ที่ทำให้คุณรู้สึกดีต่อใจ