ธรรมะ-จิตใจ

สโลว์ไลฟ์...เลือกได้

  • 25 กุมภาพันธ์ 2562, 09:00 น. |
  • เปิดอ่าน 1,514
Share on Google+
LINE it!
- +

เลือกทางเดิน ชีวิตสโลว์ไลฟ์ อาจใช่สำหรับใครก็ตาม

เรื่อง : วันพรรษา ภาพ : กิจจา อภิชนรจเรข

ชีวิตของเรา...เราเลือกได้เสมอ สุภชัย เพ็ชรโยธา วัย 36 ปี เจ้าของไร่อิ่มบุญ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย บอกตัวเองเช่นนั้น ก่อนจะตัดสินใจเลือกเส้นทางชีวิต จากคนงานทำงานในโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ นิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งใน จ.พระนครศรีอยุธยา เขาบอกตัวเองว่า “พอแล้ว”

ไม่เอาอีกแล้วชีวิตในเมือง จากนี้ไปคือชีวิตนอกเมือง ชีวิตที่เต็มไปด้วยธรรมชาติ ชีวิตที่เลือกกลับบ้านเกิด ชีวิตที่อาจเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจให้ชาว 40 พลัสในความพอเพียง ทางเดินของชีวิตที่เลือกกลับไปใช้ชีวิตเรียบ ๆ ง่าย ๆ ณ บ้านเกิด

 

เดิมสุภชัยเป็นชาวศรีสัชนาลัย พ่อแม่เป็นชาวนาชาวไร่ ชีวิตหนหลังอยู่กับเรือกสวนไร่นามาตลอด กระทั่งเมื่อจบปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จบแล้วเข้าทำงานที่โรงงานอุตสาหกรรมย่านนวนคร

“ผมทำงานอยู่ที่นี่ 8 ปีเต็ม ต่อมาเมื่อประมาณปี 2554 เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ โรงงานเลย์ออฟคนงานบางส่วน ผมยกมือเลย”

 

ไร่อ้อยที่สุโขทัยนั้นเดิมนิยมปลูกเพื่อป้อนโรงงานน้ำตาลในพื้นที่ หากสุภชัยมองว่า ตลาดน้ำอ้อยคั้นสด โดยเฉพาะน้ำอ้อยออร์แกนิก ที่ไม่ปนเปื้อนสารเคมี ก็มีตลาดของคนรักสุขภาพมากขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด กระทรวงพาณิชย์ในพื้นที่ จึงตัดสินใจเดินหน้า

“ปลูกผัก ทำสวน สุขภาพดีขึ้น 6 ปีมาแล้ว หรือตั้งแต่ออกจากงานโรงงาน ที่ผมไม่เคยเจ็บป่วยหนักๆ เลย เรียกว่าสุขภาพร่างกายดีขึ้นอย่างชัดเจน”

มีเงินแต่สุขภาพไม่ดี ไม่มีประโยชน์ ทุกวันนี้เขาทั้งสุขภาพดี พ่อแม่และสมาชิกในครอบครัวก็สุขภาพดีหมดทุกคน เขาเชื่อว่าเป็นเพราะการได้ปลูกพืชผักกินเองไร้สารพิษ ได้ออกกำลังแรงกายในไร่เสริมสร้างสมรรถนะร่างกาย จิตใจแจ่มใสเบิกบาน สูดอากาศเต็มปอด


แนวคิดคือการปลูกไร่นาสวนผสม พืชไร่เลือกปลูกที่ตัวเองชอบกิน ชอบรับประทาน สิ่งที่ครอบครัวได้ใช้ได้อยู่ ถือว่าประสบผลสำเร็จเพราะลดรายจ่ายได้มากทั้งค่าอุปโภคบริโภค สมัยก่อนเทียบกับชีวิตในเมือง มีเงินเดือน 2 หมื่นบาท แต่เงินไม่เคยเหลือเก็บ ปัจจุบันนี้ผ่อนส่งค่างวดที่ดินเดือนละ 1.6-1.7 หมื่นบาทแล้ว ยังเหลือเก็บ

“ชีวิตทุกวันนี้มีความสุขดี ได้ทำไร่ ทำอินทรีย์ ถือว่าทำแล้วได้เงิน ได้อิ่ม และได้บุญ ปลอดภัยจากสิ่งที่ปลูก เราขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ คนกินไม่ต้องเจอสารพิษ เขาก็ปลอดภัย นั่นคือบุญของเรา”

 

ด้านภรรยา มุกดา จริตวงษ์ วัย 36 ปี เล่าให้ฟังว่า ชีวิตเลือกเดินตามรอยพ่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ชีวิตดำเนินตามเบื้องพระยุคลบาท แนวพระราชดำริของพระองค์ท่านได้นำมาปรับใช้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง อีกทั้งครอบครัวชุมชน โดยเฉพาะแนวพระราชดำริเรื่องการบริหารจัดการพื้นที่ในไร่นา เรื่องดินเรื่องน้ำ เป็นโมเดลหรือต้นแบบที่ใช้ได้จริง ที่สำคัญคือแนวคิดปรัชญาเรื่องความพอเพียง

“พยายามดำเนินชีวิต ดำเนินความพอเพียง ตามรอยพระองค์ท่าน ความสุขและรอยยิ้มในครอบครัวคือผลลัพธ์”