ธรรมะ-จิตใจ

สายอาร์ตติดท็อป 5 อาชีพเสี่ยงฆ่าตัวตาย

  • 1 กุมภาพันธ์ 2562, 09:00 น. |
  • เปิดอ่าน 1,924
Share on Google+
LINE it!
- +

สหรัฐฯ เปิดสถิติ ‘อาชีพ’ ที่ทำให้คนฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้น

เรื่อง : กาญจนา

รัฐบาลสหรัฐอเมริกาสำรวจอาชีพที่ทำให้ชาวอเมริกันฆ่าตัวตายช่วงปี 2000-2016 พบว่า ชาวอเมริกันฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นร้อยละ 34 และอาชีพของ “ผู้หญิง” ที่มีคนฆ่าตัวตายมากที่สุดคือ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ ดีไซน์ ความบันเทิง กีฬา และสื่อมวลชน

สถิติดังกล่าวได้วิเคราะห์ประชากรชาวสหรัฐฯ จำนวน 22,053 คนใน 17 รัฐ อายุระหว่าง 16-64 ปี ที่เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายระหว่างปี 2012-2015 โดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC- Centers for Disease Control and Prevention) รายงานว่า ผู้ที่ฆ่าตัวตายทำงานในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันถึง 22 กลุ่ม ซึ่งผู้ชายในอุตสาหกรรมก่อสร้างฆ่าตัวตายมากที่สุด รองลงมาคือ งานด้านศิลปะ ดีไซน์ ความบันเทิง กีฬา และสื่อสารมวลชน

สำหรับผู้หญิง อาชีพที่มีการฆ่าตัวตายสูงสุดคือ งานด้านศิลปะ ดีไซน์ ความบันเทิง กีฬา และสื่อสารมวลชน นอกจากนี้ อาชีพเสิร์ฟและเตรียมอาหารมีแนวโน้มว่าจะฆ่าตัวตายสูงขึ้นตั้งแต่ปี 2012 ส่วนอาชีพที่มีคนฆ่าตัวตายต่ำที่สุดในปี 2015 คือ อาชีพด้านการศึกษาและคนที่ทำงานในห้องสมุด

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค ระบุด้วยว่า สาเหตุสำคัญที่ทำให้คนฆ่าตัวตายคือ สถานที่ทำงาน ว่าเหมาะแก่การฆ่าตัวตายหรือไม่ รวมถึงปัจจัยด้านความมั่นคงในอาชีพการงาน รายได้ต่ำ และระดับการศึกษา ก็ส่งเสริมให้คนฆ่าตัวตายเช่นเดียวกัน

ข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท็อป 5 อย่างศิลปะ ดีไซน์ ความบันเทิง กีฬา และสื่อมวลชน ลุกขึ้นมาดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของพนักงานเพื่อลดอัตราการฆ่าตัวตายดังกล่าว รวมถึงคนที่ทำงานอยู่ในแวดวงเหล่านี้เองที่ต้องรู้ทันความเครียดและป้องกันความรู้สึกความคิดตัวเองไม่ให้ไปสู่ความตาย