ธรรมะ-จิตใจ

4 ข้อดีของการเป็นผู้เรียนรู้อยู่เสมอ

  • 20 มกราคม 2562, 09:00 น. |
  • เปิดอ่าน 486
Share on Google+
LINE it!
- +

ต้องปลูกฝังอย่างให้เป็นนิสัย ผ่านการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ

เรื่อง : กันย์ ภาพ : Pixabay

หากเราลองมองดู บุคคลที่ประสบความสำเร็จหลายๆ ท่านตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันล้วนแล้วแต่มีความเชื่อในเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตแทบทั้งสิ้น แต่การจะเป็น ‘ผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต’ ไม่ได้เกิดจากการตัดสินใจเพียงวันหรือสองวัน หากแต่ต้องเป็นการสร้างตัวต่อเล็กๆ ด้วยอุปนิสัย ความเคยชิน และต้องปลูกฝังอย่างให้เป็นนิสัย ผ่านการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ

อริญญา เถลิงศรี Managing Director - SEAC ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน บอกว่าในความเป็นจริง ทุกวันนี้ทักษะที่เราจะต้องใช้แรง ใช้ร่างกาย ใช้สองมือทำเองโดยตรง (Hard Skills) มีแต่จะล้าสมัยเอาทุกวัน จากเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็วและองค์ความรู้ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างคาดเดาได้ยาก ทำให้คุณไม่สามารถจะมานั่งนิ่งนอนใจกับภูมิความรู้ที่มีแต่เสื่อมไปและถูกแทนที่ได้เสมอ

อย่างไรก็ตาม ในโลกยุคที่พวกเราหลายๆ คนโตกันมานี้มนุษย์ถูกขีดเส้นคำว่า ‘การศึกษา’ ไว้เพียงช่วงเริ่มแรกของชีวิตเท่านั้น คือ การศึกษาในโรงเรียน เข้าอนุบาล ประถม มัธม แล้วก็เข้ามหาวิทยาลัย จากนั้นโตมาก็ต้องทำงานไปจนเกษียนอายุ การศึกษาประเภทนี้คือ Education ที่เดินแบบเส้นตรงราบเรียบซึ่งไอเดียของการหาความรู้ถูกครอบงำด้วยการศึกษาที่เป็นทางการ (Formal Education) มาตั้งแต่ไหนแต่ไร ทำให้คนที่อยู่ในช่วงอายุอื่นๆ ไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษา เสียเปรียบ และกลายเป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้ถูกหยิบไปใช้ประโยชน์ต่อยอดมากนัก

หากแต่เมื่อเราเข้าใจเรื่องความแตกต่างของการศึกษากับการเรียนรู้ หรือ Education/Study กับ Learning มันจำเป็นที่ต้องให้เห็นภาพตรงกันว่า การเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่เพียงหมายถึง ‘การศึกษาผู้ใหญ่ (Adult Education)’ เท่านั้น แต่ยังครอบคลุมการเรียนรู้ทุกรูปแบบตลอดช่วงชีวิต

พูดมาถึงตรงนี้ บทความนี้อยากชี้ให้เห็นข้อดีของการเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อกระตุ้นให้ทุกคนหันมา relearn และ reskill ก่อนที่จะกลายเป็นคนล้าหลัง ตกยุคไป

ข้อดีด้านการสร้างรายได้ เมื่อโลกทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้เราได้เห็นว่ามีอาชีพมากมายหลายอาชีพที่กำลังจะหมดไป และถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยี หรือปัญญาประดิษฐ์ต่างๆ นั่นแปลว่าทักษะเดิม หรือความรู้ความสามารถเดิมที่เรามีอยู่และช่วยให้ประกอบอาชีพเดิมๆ กำลังจะหมดอายุลง ซึ่งทางออกก็คือเราต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ ความรู้ใหม่ที่สอดคล้อง สอดรับกับโลกที่เปลี่ยนแปลงนี้

ข้อดีด้านการเสริมสร้างความฉลาด สติปัญญา เพราะไม่มีใครอยากอยู่ในภาวะของความไม่รู้ สิ่งเดียวที่จะทำให้เราไม่อยู่ในภาวะดังกล่าวก็คือการเรียนรู้ตลอดชีวิต การแสวงหาความรู้เช่นนี้จะช่วยเพิ่มพูนความฉลาดและสติปัญญาของเราได้ในที่สุด

ข้อดีด้านกระบวนการความคิด การเรียนรู้ตลอดชีวิตช่วยให้สมองของเราต้องทำงาน และตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา กระบวนการคิดของเราก็จะได้รับการขัดเกลา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องภาษา การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ นอกจากนี้จากการศึกษายังพบว่าความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ไม่ใช่แค่ทำให้เราใช้ชีวิตได้คุ้มค่า แต่ยังช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นสมองเสื่อมได้อีกด้วย

ข้อดีด้านการเข้าสังคม มนุษย์เป็นสัตว์สังคม การเรียนรู้ตลอดชีวิตจะช่วยเพิ่มหัวข้อในการสนทนา ช่วยให้เราเข้าสังคมได้ดียิ่งขึ้น ในอีกมุมหนึ่งการเข้าสังคมเองยังเป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งของมนุษย์ด้วย เพราะจะเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน นึกภาพง่ายๆ คือเหมือนกับการใช้ social media นั่นเอง

เมื่อรู้เช่นนี้แล้ว จะรออะไร รีบมาเป็นผู้เรียนรู้ตลอดเวลากันดีกว่า…