ธรรมะ-จิตใจ

โจน จันได วิชาแห่งการอยู่ร่วม

  • 25 มกราคม 2562, 09:00 น. |
  • เปิดอ่าน 2,357
Share on Google+
LINE it!
- +

ถ้ายุ่งยากเกินไปก็ทำให้ง่ายขึ้น ชีวิตไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อน เราต่างหากที่ทำให้ยุ่งยากกันไปเอง

เรื่อง : กั๊ตจัง 

หากพูดถึงคนที่มีวิถีชีวิตเรียบง่ายคงมีหลายคนให้เรานึกถึง แต่หนึ่งในนั้นต้องยกให้กับ โจน จันได ชายผู้ผันตัวจากชีวิตติดทุนนิยมสู่ธรรมชาติเพื่อดำเนินชีวิตแบบพออยู่พอกิน โจน จันได แห่งสวนพันพรรณ เล่าถึงชีวิตเรียบง่าย ในงานเสวนา ออร์แกนิกทัวร์ริซึ่ม ซึ่งจัดโดย วิสาหกิจเพื่อสังคม ฟู้ดแล็บหรือ แล็บอาหารยั่งยืน ประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ว่า

 

“ผมบอกกับตัวเองว่าบั้นปลายของชีวิตของผมอยากจะทำเรื่องเมล็ดพันธุ์เป็นหลัก ก็ได้ที่แปลงนึงเมื่อ 15 ปีที่แล้ว ซื้อที่แปลงนี้ประมาณ 20 ไร่ เป็นเขาหัวโล้นที่ไม่มีต้นไม้สักต้นเลย เป็นดินลูกรังทั้งหมดเลย เราก็เริ่มจากศูนย์ หลังจากนั้นเราก็คิดว่า เราจะอยู่กันแค่คน สองคน ปลูกผักเก็บเมล็ดพันธุ์ กินกัน ที่เหลือก็เก็บเมล็ดพันธุ์แล้วก็แจกคน คิดไว้แค่นั้นตอนแรก แต่ปรากฏ ว่าหลังจากมาอยู่ที่นี่ก็จะมีคนมาเยี่ยมบ่อยขึ้นอยู่มาเรื่อยๆ ก็เลยกลายเป็นชุมชนโดยไม่ได้ตั้งใจ กลายเป็นชุมชนขึ้นมา

ทุกคนล้วนแต่แต่เหนื่อยหน่ายกับวิถีชีวิตที่เป็นอยู่ อยากจะหาที่ง่ายขึ้น เบาขึ้น เขาก็เลยมา มาเรียนกันว่า เราจะใช้ชีวิตให้ง่ายได้อย่างไร สังคมปัจจุบันคือสังคมที่ถูกแก่งแย่ง และตัดขาดออกจากทุกอย่าง พ่อแม่ถูกตัดขาดออกจากลูก โดยใช้โรงเรียนเป็นเครื่องมือ ทำให้ลูกไม่มีความใกล้ชิดกับพ่อแม่ ผู้หญิงผู้ชายแต่งงานกันก็ถูกตัดขาดออกจากกันด้วยงาน

ฉะนั้นคนจึงไม่มีความผูกพันกัน และคำที่ถูกฝังเข้ามาในหัวเราก็คือคำว่า ความเป็นส่วนตัว มันเป็นกำแพงที่ยิ่งใหญ่มากที่กั้นคนไม่ให้เข้ากันได้ ไม่สามารถเข้าไปอยู่ร่วมกันได้ เพราะฉะนั้นการที่เราจะอยู่ร่วมกันมันจึงยากมากขึ้น แม้แต่คนแต่งงานกันไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ต้องเลิกกัน เพราะว่าไม่รู้จะอยู่ร่วมกันอย่างไร

ดังนั้นเราควรใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย มีอิสระ ไม่มีกฎเกณฑ์ กฎระเบียบมาบังคับ เราจะใช้สามัญสำนึกในการอยู่ร่วมกันมากขึ้น รู้จักความเกรงใจ และระวังตัวมากขึ้น เพราะไม่มีกฎมาคุ้มครอง เราจึงอยู่ร่วมกันได้โดยไม่มีปัญหาแต่อย่างใด ถ้าชีวิตไม่มีอิสระเราก็ไม่มีความสุข ชีวิตถ้าไม่เรียบง่ายก็ไมใช่การใช้ชีวิตอย่างถูกต้องเช่นกัน