ธรรมะ-จิตใจ

เริ่มต้นปีดีด้วยสมาธิ

  • 31 ธันวาคม 2561, 09:00 น. |
  • เปิดอ่าน 315
Share on Google+
LINE it!
- +

กระแสจิตมีพลัง ชีวิตก็มีพลัง เป็นพรปีใหม่สำหรับทุกท่าน

เรื่อง : บีเซลบับ ภาพ : เอเอฟพี

พรปีใหม่ที่สำคัญแท้ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวให้ธรรมะอำนวยพรเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ท่านให้ปาฐกถาธรรมที่น่าสนใจเกี่ยวกับข้อคิดเรื่องสมาธิที่หากทำได้ต่อเนื่อง ก็ถือเป็นพรปีใหม่สำหรับผู้ปฏิบัติทุกท่านทุกคน 40 พลัสน้อมนำมาเพื่อประโยชน์และความสุขของชาว 40

สมาธิ คือ ความตั้งใจมั่นอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่เรากำหนดในใจว่า จะทำให้สำเร็จ ใจเราปักหลักอยู่กับเรื่องนั้นเท่านั้น สมาธิมีความหมายอีกอย่างหนึ่งว่า เอกัคคตา แปลว่า คิดเรื่องเดียว ขอให้ลองเลือกเรื่องที่ท่านจะทำ แล้วลองกำหนดตารางเวลา ผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพนั้น จะกำหนดเวลาเป็นช่วง ๆ อันไหนเรื่องด่วนเรื่องสำคัญแล้วก็ทุ่มเททำเรื่องนั้นจนหมดเวลา หรือเสร็จเรื่องแล้วจึงค่อยเปลี่ยนไปเรื่องอื่น

“เขาคิดทีละเรื่อง ไม่ใช่ให้เรื่องต่าง ๆ เข้ามาพันพัวกันจนยุ่งไปหมด”

เมื่อฝึกสติมากขึ้น สติจะตามทันทุกอย่าง ทันแม้กระทั่งความคิดของตัวเอง เวลาที่จิตโกรธ ก็จะรู้ทันและใส่เบรกให้กับตัวเองได้ จุดประสงค์ที่แท้จริงต้องมาถึงขั้นที่ว่า ถ้าเกิดโกรธหรือกลัวขึ้นมา ก็สามารถที่จะห้ามความโกรธหรือปลุกปลอบใจได้ ถ้าหากว่าเราจะเริ่มขุ่นมัว สติจะเป็นเครื่องตรวจสอบตนเอง รู้ทันแม้กระทั่งความคิดของตนเองได้

สมาธิมี 3 ขั้นด้วยกัน คือ 1.ขณิกสมาธิ สมาธิชั่วขณะ 2.อุปจารสมาธิ สมาธิเกือบจะแน่วแน่ 3.อัปปนาสมาธิ สมาธิแน่วแน่ ส่วนวิปัสสนาคือเอาจิตไปดูอนิจจัง ความไม่เที่ยง เกิด ดับ ๆ ของจิต หรือความรู้สึก เช่น เมื่อครู่นั่งแล้วมีความสุข ตอนนี้มีความทุกข์ สุขทุกข์ไม่เที่ยง คือเห็นไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง อนิตตา ถ้าเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนิตตา เรียกว่าวิปัสสนา เป็นเรื่องของปัญญา

แต่ถ้าเป็นเรื่องของสมาธิในชีวิตประจำวัน หรือเป็นเรื่องความสงบนิ่งแห่งจิต เป็นเรื่องจิตคิดน้อยที่สุดจนหยุดคิด ท่านจะมีความสุขสงบ มีพลังในการทำงาน เป็นประโยชน์ในชีวิตทั่วไป แล้วทำให้ท่านไม่เครียด คนเครียดคือคนที่แบกเรื่องหนักไว้เต็มหัว พรุ่งนี้หรือมะรืนนี้นี้จะถึงวันงาน กังวลว่า นี่ก็ยังไม่ได้ทำ นั่นก็ยังไม่ได้ทำ คิดจะทำเรื่องหนึ่งก็มีเรื่องนี้มาเรื่องนั้นมากวนใจ ไปอยู่ที่ทำงานก็ห่วงบ้านจนต้องโทรกลับไปที่บ้าน พอไปอยู่ที่บ้านก็โทรกลับไปที่ทำงาน หรือตอนทำงานก็วางแผนพักร้อน ตอนไปพักร้อนก็หอบเอางานไปทำด้วย

คนที่ไม่เครียด ก็คือ คนที่ทำทีละเรื่อง ทีละอย่าง อันไหนจำเป็นรีบด่วนก็ทำก่อน หรือที่เราเรียกว่าจัดลำดับความสำคัญนั่นเอง คนที่มีระเบียบในชีวิต เขาทำงานได้หลายเรื่องในวันเดียวกัน แต่เขาทำทีละเรื่อง เมื่อกระแสจิตมีพลัง ชีวิตก็มีพลัง เป็นพรปีใหม่สำคัญของทุกท่าน

ข้อมูล : กองทุนคลังธรรมทาน