ธรรมะ-จิตใจ

พลาดไม่ได้แปลว่าแพ้

  • 11 ตุลาคม 2561, 09:00 น. |
  • เปิดอ่าน 1,262
Share on Google+
LINE it!
- +

แนวความคิดพัฒนานวัตกรรมให้ทันโลก

เรื่อง : กันย์ ภาพ : Pixabay

ยุคที่การแข่งขันด้านการทำธุรกิจทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ บริษัท หรือองค์กรต่างต้องการออกสินค้าและบริการใหม่ๆ ออกมาด้วยหวังว่าจะมีผลิตภัณฑ์ซักชิ้นที่ติดตลาด ตรงใจลูกค้า นำรายได้มาสู่บริษัท แต่ในภาพของการดำเนินธุรกิจที่มีเรื่องของรายรับ รายจ่าย กำไร ขาดทุนเป็นเดิมพัน เราคงไม่อยากลงทุนลงแรงคิดค้นสินค้าและบริการออกมาแล้วไม่ตอบโจทย์อยู่เรื่อยๆ เป็นแน่ แต่ในมุมกลับกัน เทคนิคการคิดแบบ Design Thinking สอนให้เราพลาดให้เร็ว พลาดก่อนคนอื่น พลาดให้ฉลาดและเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้น

หลากหลายครั้งที่การทดลองในธุรกิจเกิดความล้มเหลวผิดพลาด ผลคือเราก็มักจะล้มเลิกทันที โดยไม่ได้ใช้ประโยชน์จากความล้มเหลวหรือผิดพลาดนั้น แต่ในการทดลองเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งที่มักหลีกเลี่ยงไม่ได้คือ การเปิดรับการเรียนรู้จากความผิดพลาดล้มเหลวนั้นแต่เนิ่นๆ Design Thinking จะใช้วิธีการในการแก้ปัญหาแบบลงมือทำ หรือ Just Do It แทนที่จะต้องใช้เวลาไปกับการวางแผนอย่างยาวนาน เพื่อสามารถนำฟีดแบ็ค ที่เราได้เรียนรู้ไปปรับปรุงได้อย่างรวดเร็ว

อริญญา เถลิงศรี Managing Director บริษัท SEAC บอกว่าการที่เราจะพลาดให้เร็ว พลาดก่อนคนอื่น พลาดให้ฉลาดและเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้น เราต้องปรับตัวให้มี Mindset ที่เปิดรับความผิดพลาด ที่มองว่าความผิดพลาดเป็นบทเรียนที่มีคุณค่าเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และประโยชน์สูงสุดจากความผิดพลาดนั้น  อย่างไรก็ตาม สำหรับหลายๆ คนที่เคยได้รับการสอนมาว่าความผิดพลาด ความล้มเหลวเป็นสิ่งที่ไม่ได้ เป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้น คุณอาจต้องใช้เวลาปรับมุมมองเพื่อเปิดใจตามรูปแบบวิธีคิดของ Design Thinking นี้และแง่คิดต่อไปนี้จะช่วยให้คุณมี mindset ที่เปิดรับความผิดพลาดได้ง่ายขึ้น

1.ถ้าคุณไม่ทำสิ่งผิดพลาด แสดงว่าคุณยังไม่ได้พยายาม คนที่ไม่เคยทำอะไรพลาดเลย ไม่ได้แปลว่าเป็นคนเพอร์เฟคต์ แต่อาจเป็นคนที่ไม่เคยลงมือทำอะไรเลย หรือยังไม่ได้พยายามต่างหาก ในทางตรงข้ามความผิดพลาดเป็นบาดแผลที่มีค่าที่เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณกำลังพัฒนา คุณได้พยายามแล้วในการหาทางแก้ปัญหานั้นๆ หากคุณเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองแล้ว คุณจะไม่ทำมันอีกและคุณจะแข็งแกร่งขึ้น ฉลาดขึ้น และมีประสบการณ์มากขึ้น

2.ความล้มเหลวแสดงออกซึ่งความกล้าหาญ ไม่มีใครไม่เคยทำอะไรถูกไปหมด เราไม่ได้มีคู่มือในการจัดการกับชีวิตในทุกๆ เรื่อง เราไม่รู้ว่าอนาคตเป็นอย่างไร เราจึงใช้ชีวิตอยู่กับการทดลอง และสร้างความผิดพลาดขึ้นมา ทั้งในเรื่องการทำงานและเรื่องส่วนตัว คนเราต้องใช้ความกล้า
หาญอย่างมากในการตัดสินใจทำในสิ่งที่คุณไม่มั่นใจว่าจะทำหรือไม่ทำดีในตอนแรก เพราะคุณต้องลงทุนแรงและเวลาโดยไม่รู้ว่าผลของมันจะออกมาแบบไหน แม้ว่าคุณจะล้มเหลวแต่นั่นก็แปลว่าคุณได้ทุ่มเทแล้ว ได้แสดงออกซึ่งความกล้าหาญในแบบฉบับของคุณ

3.ความล้มเหลวจะทำให้คุณแข็งแกร่ง และเติบโตขึ้น เมื่อคุณรู้ถึงประโยชน์ของความล้มเหลว คุณจะไม่กลัวจะที่พลาด คุณมีจะความยืดหยุ่นในตัวเองมากขึ้น เข้มแข็ง และจะมีความมุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จมากขึ้น และพัฒนาตัวเองเพื่อไปสู่ความสำเร็จนั้น

4.ความล้มเหลวเป็นโอกาสในเรียนรู้อะไรใหม่ๆ โทมัส เอดิสันกล่าวว่าเขาไม่ได้ล้มเหลว แต่เขาพบทางออกในการแก้ปัญหาเป็นพันๆ แบบซึ่งทำให้เขาได้เรียนรู้มากมายจากการแก้ปัญหาเดิมซ้ำๆ สิ่งนี้กำลังบอกเราว่าความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบ แต่เป็นจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ และลองใช้วิธีที่ต่างกันออกไปในการแก้ปัญหา

เมื่อพลาดไม่ได้แปลว่าแพ้ คนที่พลาดเร็ว พลาดก่อนคนอื่น พลาดให้ฉลาดและเรียนรู้จากความผิดพลาดย่อมจะเป็นผู้ชนะได้อย่างยั่งยืน