ธรรมะ-จิตใจ

ส่งต่อแรงบันดาลใจเพื่อโลกที่ดีกว่า

  • 9 สิงหาคม 2561, 09:00 น. |
  • เปิดอ่าน 378
Share on Google+
LINE it!
- +

ลดเนื้อ เพื่อโลก ที่ดีกว่า

เรื่อง : บีเซลบับ ภาพ : เอเอฟพี

ระบบอาหาร และการปศุสัตว์ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเพื่อทำการเกษตรผลิตอาหารสัตว์ เป็นตัวการปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึง 1 ใน 4 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด นั่นทำให้เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ผลกระทบจากสิ่งที่เรากิน กำลังคุกคามการอยู่รอดของมนุษย์ มาร่วมกันส่งต่อแรงบันดาลใจที่ดีต่อโลกอนาคตด้วยมื้ออาหารที่อยู่ตรงหน้าคุณ!

กรีนพีซ องค์กรรณรงค์เกี่ยวกับการปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระดับโลก แสดงวิสัยทัศน์เรื่องระบบเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นมถึงปี 2593 อ้างอิงจากรายงานทางวิทยาศาสตร์และสุขภาพจากการผลิตและบริโภคเนื้อสัตว์รวมทั้งผลิตภัณฑ์นมจากการปศุสัตว์เชิงอุตสาหกรรม “ลดเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นมเชิงอุตสาหกรรม เพิ่มสุขภาวะที่ดีของมนุษย์และโลก”

ศ.พีท สมิธ ผู้เชี่ยวชาญด้านดินและการเปลี่ยนแปลงของโลก สถาบันวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและชีววิทยา มหาวิทยาลัยอเบอร์ดีน เล่าในรายงานถึงระบบอาหารที่ยั่งยืน ว่า ต้องลดการบริโภคผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ นี่คือทางเดียวที่จะฟื้นฟูสุขภาพมนุษย์ ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และลดปัญหาสภาพภูมิอากาศ

การทำปศุสัตว์สร้างผลกระทบมากที่สุด นอกเหนือจากการใช้พื้นที่มหาศาลแล้ว มากกว่า 30% ของพืชผลทางการเกษตรทั่วโลกยังถูกผลิตเพื่อเป็นอาหารปศุสัตว์ ซึ่งก็เพียง 10-15%ของผลผลิตเท่านั้น ที่นำมาใช้บริโภคได้

กรีนพีซเรียกร้องให้ทั่วโลกลดการผลิตและบริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์ลง 50%จากปัจจุบัน ภายในปี 2593 มนุษย์จะต้องเริ่มกินอาหารที่ทำจากพืชให้มากขึ้น และกินเนื้อให้น้อยลง หากต้องการกินเนื้อสัตว์ในบางมื้อ ทางเลือกที่ดีคือเลือกซื้อจากเกษตรกรท้องถิ่นที่ทำเกษตรกรรมเชิงนิเวศขนาดเล็ก

รัตนศิริ กิตติก้องนภางค์ ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านอาหารและเกษตรกรรมเชิงนิเวศ กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เล่าว่า การเปลี่ยนแปลงระบบอาหารต้องเป็นไปแบบบูรณาการ ตั้งแต่ที่ฟาร์มจนถึงที่บ้าน ผู้บริโภคคือกลยุทธสำคัญ ถ้าผู้บริโภคเลือกที่จะลด เลือกที่จะไม่กินเนื้อปศุสัตว์ ผู้ผลิตก็ต้องปรับตัว ในที่สุดก็ต้องลดการผลิตเช่นกัน

ขณะเดียวกันในฐานะปัจเจกเราจะทำอะไรได้บ้าง ก็ต้องถามและตอบตัวเอง เพราะจริง ๆ แล้วทำได้เยอะเลย บางคนลดเนื้อสัตว์สัปดาห์ละ 1 มื้อ บางคนตั้งปณิธานลดกินเนื้อสัตว์สัปดาห์ละ 1 วัน แค่นี้ก็ดีมากแล้ว ก็ใช่หรือไม่ที่เราทุกคนต่างก็ตั้งคำถามกับตัวเองวันละ 3 ครั้งว่า “จะกินอะไรดี” ถ้าเราเริ่มเลือกในสิ่งที่แตกต่าง ผลลัพธ์ที่ได้อาจมีความหมายมากกว่าอะไรทั้งสิ้น

“จะกินอะไร คำตอบของเราทำนายอนาคตโลก โลกวันหน้าจะเป็นอย่างไร เราให้คำตอบได้ด้วยตัวเอง ตั้งแต่วันนี้ ตั้งแต่มื้อนี้”

สนใจรายงาน“ลด” เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นมเชิงอุตสาหกรรม “เพิ่ม” สุขภาวะที่ดีของมนุษย์และโลก http://www.greenpeace.org/seasia/th/press/reports/Less-Is-More/

ขอบคุณข้อมูล : กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ /www.greenpeace.org