ธรรมะ-จิตใจ

สร้างความสงบในโลกส่วนตัว

  • 21 มิถุนายน 2561, 09:00 น. |
  • เปิดอ่าน 818
Share on Google+
LINE it!
- +

ความสงบในจิตใจ ถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในชีวิตคนเรา หากเราสร้างความสงบได้จากตัวเราเองแล้ว ย่อมเป็นผลดีในอนาคตแน่นอน

เรื่อง : ภาดนุ ภาพ : Pixabay

ในหนังสือ ‘เดินทางสู่ความสุข’ (Learn to Relax) ซึ่งเขียนโดย ไมค์ จอร์จ ได้บรรยายข้อคิดในเรื่อง ‘การสร้างความสงบในโลกส่วนตัว’ ไว้ว่า...

ถ้าจะให้พูดถึงเรื่องความสงบ คำนี้อาจกลายเป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนสำหรับหลายคน เพราะในเบื้องต้น ความสงบก็คือ การขจัดนิสัยไม่ดีทั้งหลายออกไปจากทั้งในและนอกตัวเรา ส่วนในระดับที่ลึกลงไปกว่านั้น ความสงบคือ การที่จิตใจของเรายอมรับความเป็นตัวตนของผู้อื่น แม้จะยอมรับได้ไม่ทั้งหมด แต่ก็อยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจว่า โลกนี้ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบ

การตำหนิผู้อื่นเป็นสิ่งตรงข้ามกับจริยธรรมที่ควรมีในตัวมนุษย์ ถ้าเรายอมให้นิสัยที่ชอบตำหนิหรือกล่าวโทษผู้อื่นเข้ามาอาศัยอยู่ในตัว เมื่อนั้นเราจะกลายเป็นคนที่ชอบตำหนิผู้อื่น และดูไม่ดีในสายตาของคนอื่น

เมื่อใดที่เกิดการตำหนิ การแก้ปัญหาจะไม่เกิด แต่ความเครียดจะเกิดขึ้นแทน ดังนั้น เราต้องเรียนรู้ที่จะไม่ตำหนิด้วยการให้อภัย และกำจัดความก้าวร้าว ความไม่พอใจออกไป ให้เหลือแต่ความรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเอง ถ้าเราสามารถปรับใจและปรับอารมณ์ให้เป็นกลางได้ ความสงบสมดุลภายในจะเกิดขึ้นได้เอง

ในระดับสาธารณะหรือในสังคม ‘ความสงบ’ มักจะถูกประกาศตนเป็นเรื่องเป็นราว หรือเป็นทาง การในสถานการณ์บางอย่าง แต่ความสงบในระดับบุคคลก็อาจทำเช่นนั้นได้เหมือนกัน เพราะการทำอะไรอย่างมีรูปแบบจะช่วยให้สภาวะอารมณ์และจิตใจราบรื่น

นักปรัชญาท่านหนึ่งชื่อ เจ.แอล.ออสติน ได้กล่าวถึงการประกาศความสงบไว้ว่า “ความสงบเกิดขึ้นจากการฝึกปฏิบัติและการรู้ตัวเอง มิใช่เกิดจากการอธิบายหรือบอกเล่าของผู้อื่น”

อย่างไรก็ตาม ความตั้งใจที่จะทำให้ความสงบเกิดขึ้นในชีวิตอย่างเป็นเรื่องเป็นราวนี้ จะช่วยให้เรากำจัดความรู้สึกในทางลบออกไปได้ แล้วความสงบถึงจะเข้ามาแทนที่