ธรรมะ-จิตใจ

4 กิจวัตรอยู่อย่างมีสุข

  • 22 พฤษภาคม 2561, 09:00 น. |
  • เปิดอ่าน 846
Share on Google+
LINE it!
- +

ความสุขที่แท้จริงเกิดขึ้นได้ถ้ามีหลักคิดที่ถูกทาง

เรื่อง : กาญจนา

การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขต้องเริ่มต้นด้วยความคิดและหลักการดำเนินชีวิต โดยโค้ชด้านผู้นำและความสุขในชีวิต Marcel Schwantes ได้แนะนำ 4 หลักการดำเนินชีวิตเพื่อความสุข ดังนี้

1. เริ่มต้นด้วยความรัก

เจฟฟ์ วีเนอร์ ซีอีโอแห่งเว็บไซต์หางาน LinkedIn กล่าวว่า เขาแสดงออกทางความรักผ่าน “การบริหารงานอย่างเห็นอกเห็นใจ” หมายถึง เขาอยากมองโลกผ่านสายตาและมุมมองของพนักงาน เขาอยากดึงศักยภาพของพนักงานออกมา และเขาอยากเข้าใจว่าเป้าหมายของพนักงานแต่ละคนคืออะไร เพื่อที่จะผลักดันให้ไปสู่เป้าหมายนั้น ซึ่งความเห็นอกเห็นใจนี้สามารถนำไปประยุกต์ได้กับทุกเรื่อง ทุกอย่าง ทั้งการทำงานและชีวิตส่วนตัว

2. ใช้ชีวิตอยู่ด้วยความปิติยินดี (แทนที่ความสุขเพียงอย่างเดียว)

ความปิติยินดี (Joy) มีความลึกซึ้งกว่าความสุข (Happiness) เพราะความปิติจะอยู่นานและมีความหมายกว่าความสุขที่เกิดขึ้น ณ ชั่วขณะ ดังนั้นการใช้ชีวิตบนความรู้สึกปิติยินดี เช่น มีความรู้สึกขอบคุณสิ่งต่างๆ รอบตัว รู้จักให้อภัย และรู้สึกเห็นใจคนอื่น ซึ่ง ดร.วาตารุ ซาโต้ นักวิจัยด้านสมอง มหาวิทยาลัยเกียวโต กล่าวว่า เคยมีผลงานวิจัยชี้ว่า ผู้ที่มีความสุขจะมีขนาดของสมองส่วนที่เรียกว่า precuneus ใหญ่กว่าสมองของผู้ที่มีความเศร้าประมาณร้อยละ 15 และผู้ที่มีสมองส่วนนี้ใหญ่จะมีความสุขระดับลึกหรือความปิติยินดีนั่นเอง

3. รู้จักอดกลั้น

ความอดทนอดกลั้นเป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝน มันจะช่วยให้คุณสามารถคิดแก้ปัญหาก่อนระเบิดอารมณ์จนทำให้ทุกอย่างแย่กว่าเดิม การศึกษาในปี 2555 พบว่า คนที่มีความอดทนอดกลั้นจะประสบความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้มากกว่าคนที่ไม่ค่อยอดทน นอกจากนี้ คนที่มีความอดทนยังมีความกดดันในชีวิตน้อยกว่า มีอารมรณ์ด้านลบน้อยกว่า และสามารถจัดการกับสถานการณ์เครียดได้ดีด้วย

4. มีน้ำใจ

องค์กรไหนที่เต็มไปด้วยคนมีน้ำใจ องค์กรนั้นจะมีความสุข โดยความมีน้ำใจนั้นสามารถแสดงออกผ่านความช่วยเหลือในการทำงาน การยื่นมมือเข้าไปช่วยโดยไม่ร้องขอ ซึ่งเมื่อคนได้รับน้ำใจ คนนั้นก็จะแสดงความมีน้ำใจกลับมา ส่งต่อกันเป็นทอดๆ และสุดท้ายจะกลายเป็นสังคมที่มีความสุข