ธรรมะ-จิตใจ

เริ่มปฏิบัติธรรมนำความสุข

  • 15 พฤษภาคม 2561, 09:00 น. |
  • เปิดอ่าน 658
Share on Google+
LINE it!
- +

ความสุขจะไม่เกิดถ้าไม่เริ่มลงมือด้วยตัวเอง

เรื่อง : กั๊ตจัง

เราทุกคนล้วนแสวงหาความสุขในชีวิตด้วยวิธีที่แตกต่างกันออกไป ในขณะที่สื่อต่างๆ ก็พยายามสำเสนอรูปแบบความสุขในแบบที่ยึดติดกับค่านิยมและวัตถุทั้งที่จริงแล้ว ความสุขของเราไม่จำเป็นต้องเกิดจากวัตถุก็ได้ พระวิชิต ธัมมชิโต เครือข่ายพุทธิกา ท่านได้แนะแนวทงความสุขของชีวิตไว้ว่า

หนึ่งในความสุขที่แท้จริงคือ การละวางความยึดมั่นในตน ความสุขจึงเพิ่มขึ้นละวางด้วยการทำสมาธิถึงสิ่งต่างๆ เราอาจรอบรู้และตอบข้อสอบทฤษฎีได้มากมายแต่เราไม่อาจปล่อยวางชีวิต ทำความเข้าใจถึงหลักธรรม ด้วยการปฏิบัตินั้นจะมีประโยชน์อะไร เปรียบได้เหมือนการว่ายน้ำ เราเรียนทฤษฏีว่ายน้ำมากมายแต่ไม่เคยได้ลงน้ำจริงก็ไม่มีทางที่จะว่ายน้ำเป็ฯ เมื่อเรายังว่ายน้ำไม่เป็นที่สำคัญเราย่อมไม่มีโอกาสสัมผัสถึงความสุขที่แท้จริงของการได้ว่ายน้ำเล่นอย่างแน่นอน

การได้ยิน ได้ดู ได้ฟัง คนอื่นพูดมากมายเพียงใด ถ้าเราไม่ได้ลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังด้วยตนเอง ผลก็จะไม่มีวันเกิดขึ้นกับเรา วางตัวอย่างของความสุขที่คนอื่นได้รับไว้ก่อนเถอะ แล้วเริ่มลงมือสร้างความสุขของเรากันเองกันดีกว่า ผลจากการปฏิบัติธรรมนั้นเกิดจึ้นทันทีอยู่แล้วเมื่อเราได้ลงมือทำ เพียงแต่เราอาจจะยังไม่ตระหนักถึงผลที่ว่านั้น แต่วันหนึ่งเราจะดีใจและภูมิใจที่ได้เริ่มศึกษาและปฏิบัติธรรมตั้งแต่วันนี้