ธรรมะ-จิตใจ

ความสุขที่แท้หาง่ายกว่าที่คิด

  • 13 มีนาคม 2561, 09:00 น. |
  • เปิดอ่าน 1,415
Share on Google+
LINE it!
- +

สุขทุกข์เหมือนรถไฟตีลังกา ที่ถ้าขึ้นเดี๋ยวก็ลง

เรื่อง : กาญจนา อายุวัฒน์ธนชัย

ดร.โรเบิร์ต ลัสติก ผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์จิตวิทยาเรื่อง The Hacking of the American Mind: The Science Behind the Corporate Takeover of Our Bodies and Brains ได้แนะนำวิธีหาความสุขแบบหยั่งรากลึกซึ่งทุกคนสามารถทำได้และง่ายกว่าที่คิด โดยอย่างแรกต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันเพื่อลดละความกดดันและความวิตกกังวล

“ความกดดันเกิดขึ้นเพราะเรื่องราวในอดีต ส่วนความวิตกกังวลจะเกิดขึ้นเพราะเรื่องราวในอนาคต” โรเบิร์ตกล่าว

ดังนั้นเขาจึงแนะนำให้อยู่กับปัจจุบันจะดีที่สุด ทั้งความคิดในปัจจุบัน คำพูดในปัจจุบัน สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพราะถ้าทำปัจจุบันให้ดีก็จะไม่มีอดีตให้กดดันและไม่ทำให้อนาคตน่ากังวล

จากนั้นอาจต้องหาตัวช่วยอย่างคอร์สบำบัดจิตใจ การศึกษาของมหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตตเมื่อปี 2559 พบว่า ผู้ที่เข้าคอร์สบำบัดจิตใจนาน 20 นาทีจะมีอารมณ์และสภาวะทางจิตใจดีขึ้น เนื่องจากผู้เข้าคอร์สได้จดจ่ออยู่กับอารมณ์ตัวเอง ณ ขณะนั้นจึงทำให้ทราบว่า ความสุขและความเศร้าเป็นเหมือน ‘รถไฟตีลังกา’ ที่มีขึ้น มีลง ไม่ราบเรียบตลอดเวลา ดังนั้นการเข้าคอร์สเพื่อเรียนรู้การเป็น ‘พยาน’ ให้กับอารมณ์ตัวเอง จะทำให้รู้เท่าทันรถไฟตีลังกาขบวนนั้นและไม่ตื่นเต้นหวาดเสียวไปกับมัน

นอกจากนี้ โรเบิร์ตยังกล่าวด้วยว่า ความทุกข์และความเศร้าไม่ใช่สิ่งชั่วร้าย แต่เป็นสิ่งธรรมดาที่มนุษย์ต้องเผชิญ และมันยังทำให้คนเห็นคุณค่าของความสุขแม้เพียงเล็กน้อยก็ตาม