ธรรมะ-จิตใจ

3 สิ่งที่ต้องระวังตั้งแต่ตื่นจนเข้านอน

  • 11 กุมภาพันธ์ 2561, 09:00 น. |
  • เปิดอ่าน 562
Share on Google+
LINE it!
- +

ความประมาทเป็นทางแห่งความพินาศ 3 สิ่งต่อไปนี้ทุกคนจึงต้องใส่ใจและระมัดระวังในชีวิตประจำวัน

เรื่อง : แมงโก้หวาน ภาพ : เอเอฟพี

คนเราเวลาทำอะไรก็ตาม จะเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็ก ถ้ารู้จักระมัดระวัง ไม่เผลอสติ มีสัมปชัญญะ (รู้ตัว) อยู่ทุกเมื่อ ใช้ปัญญาขบคิดพิจารณาให้ดีอย่างรอบคอบ รอบด้าน ความผิดพลาดก็จะไม่เกิดขึ้นง่ายๆ

แล้วรู้ไหมว่า อะรบ้างที่ในชีวิตเราที่พึงระวัง  

พระมหาอ้าย ธีรปัญโญ วัดนาคปรก ภาษีเจริญ พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล รุ่นที่ 19 ผู้เขียนหนังสือเพาะชำความคิด กล่าวว่า ในชีวิตของคนเราตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอน มีแค่ 3 สิ่งใหญ่ๆ ที่พึงระวัง

ข้อแรก ให้ระวังความคิดตัวเอง

เพราะความคิดเป็นบ่อเกิดของความดีงามทั้งปวง ถ้าคนเราคิดดี คิดแต่สิ่งที่ดี คิดทำแต่สิ่งที่ดี ชีวิตก็ย่อมมีความสุข ใครที่คิดเป็นก็จะเห็นธรรม และความคิดดีย่อมนำไปสู่ความสุขได้อย่างรื่นรมย์  ถ้าคิดไม่ดีย่อมนำไปสู่การทำในสิ่งที่ไม่ดี

ข้อ 2 ให้ระวังคำพูด

เพราะคำพูดเป็นประตูสู่โภคทรัพย์ (ทรัพย์ภายนอก) และอริยทรัพย์ (ทรัพย์ที่ประเสริฐกว่าทรัพย์ภายนอก ได้แก่ ศรัทธา ศีล หิริ โอตตัปปะ พาหุสัจจะ จาคะ ปัญญา) คำพูดหนึ่งคำสามารถดลให้คนเป็นมหาบุรุษ หรือมหาโจรก็ได้ แต่การพูดดีย่อมนำไปสู่ความรัก เมตตา ไมตรีอย่างราบรื่น ดังนั้นก่อนพูดอะไรต้องระวังจะไปกระทบคนอื่นในทางเสียหาย

ข้อ 3 ให้ระวังการกระทำ

เพราะการกระทำเป็นคุณธรรมที่บ่งบอกถึงศักยภาพของคนที่ฝึกตนดีแล้ว การกระทำจึงส่อถึงหน้าที่และหน้าตาของแต่ละคน การทำดีย่อมนำไปสู่ความสำเร็จได้อย่างเรียบร้อย ถ้าทำไม่ดีก็นำไปสู่ความเสื่อมและปัญหาต่างๆ ตามมา